20220517
Last updateK, 23 nov. 2021 5pm

rovas logo

2010 július 27, kedd

Antiszemitizmus?

Szerző: Bene Gábor

Azt az igazságot ismernünk kell, hogy a zsidóság kiváltságos osztállyá fejlődik akkor, ha korlátmentes szabadságot kap a pénzügyi-gazdasági életben. Nem biztos, hogy ez az összeesküvés. Ám az együvé tartozásuk érzése és a lelki beolvadás elleni védekezésük hihetetlenül erős. Ráadásul a gazdagság és a vele járó hatalom a többi zsidó szemében „nagyon is” tiszteletreméltó dolog, bárhogy jutott hozzá.

 ANTISZEMITIZMUS?

Sokszor felmerült már bennem a kérdés, hogy miért hallgatja agyon az oktatás, történetírás, sőt a közbeszéd is a honvisszafoglaló Árpád szerepét és az állam alapító Vérszerződést? Azt a magyar szövetségkötést, amely - mint ősi szkíta rítus - az utolsó vacsorán is megjelenik, s amely mint államalkotó akarat szabályozza a közjó érdekében működő valódi hatalommegosztást immár 1159 esztendeje! Van-e ebben az agyonhallgatásban szerepe annak, hogy kazár birodalomból kivonuló „hétmagyar” és a velük tartó népesség nem járult hozzá többé a birodalom fenntartásához? Vagy esetleg csak annyi az ok, hogy a nyakunkra ült pénzoligarchia felismerte a Vérszerződés megújításának veszélyét, s nemigen szeretné, ha minta lenne ez számunkra, a „pénz” átkaitól való megszabaduláshoz.

Azon is sokat töprengtem, hogy a pénz miért nem csak a szabályos, a társadalmi szerepét tölti be – miért nem értékmérő –s miért lett az okoskodó spekuláció eszköze? Hisz ezzel az értékteremtés folyamatában, főleg az elosztási oldalán aránytalanságot okoz. Ha a pénzoligarchia tőke- és hatalomösszpontosítása elé, korlátokat lehetne szabni ezzel az ősi szövetséggel, s ha a tehetség, szorgalom és a teljesítmény szabná meg a határait a manapság oly „divatos” (de többnyire jogtalan) meggazdagodásnak, akkor – sok minden megváltozhatna. Ezért kellene sürgős intézkedéseket foganatosítani a jelen kormánynak, hogy a kiváltságos osztály erkölcstelen vagyonszerzését akadályozza, az eddigi gyanús ügyletek kapcsán pedig elszámoltassa.

Amikor a pénzhatalomról írok, sokszor azt a vádat kapom vissza, hogy kódolt zsidózást valósítottam meg. S ebben annyi igazság lehet is, hogy ha csak zsidóemberek tiltakoznak az írásom ellen, akkor írásom vagy félreértik, vagy egyszerűen: magukra ismertek. Nem tudom melyik a valóság, de sok-sok levelet kapok különféle stílusokban, ahol engem „kódolt zsidózással” vádolnak. Hogy ne történhessen ilyesmi a jövőben, elhatároztam: nyíltan fogok zsidózni, hiszen nincs abban semmi, ha engem valaki magyarnak nevez, netán kereszténynek, hiszen nem szégyellem én a származásomat. Remélem, a zsidó barátaim sem fogják szégyellni magukat, ha esetleg nem japánnak vagy olasznak hívom őket. Tisztázzuk, hogy én nem zsidókra és gojokra osztom a világot, mert ezt bizony éppen a zsidóság teszi! Nekem a tisztességes alkotó ember és a tisztességtelenül élősködő bűnözők kategóriái az alapmércéim, bármely rendű-rangú-fajú és színű ember megítélése szempontjából. Gyermekkoromban sok cigányzenésszel is kapcsolatba kerültem, s szeretem a művelt és megalkuvásmentes zsidó emberek társaságát. Reiner Pétert, Vámos Gyurit és barátaikat nagyra becsülöm, s nagyon tisztában vagyok azzal is, hogy létezik antiszemitizmus, de nem beszélünk róla.

Én most nem kerülgetem tovább a forrókását, s belecsapok a szemita lecsóba.

Azt az igazságot ismernünk kell, hogy a zsidóság kiváltságos osztállyá fejlődik akkor, ha korlátmentes szabadságot kap a pénzügyi-gazdasági életben. Nem biztos, hogy ez az összeesküvés. Ám az együvé tartozásuk érzése és a lelki beolvadás elleni védekezésük hihetetlenül erős. Ráadásul a gazdagság és a vele járó hatalom a többi zsidó szemében „nagyon is” tiszteletreméltó dolog, bárhogy jutott hozzá. Náluk ugyanis az ügyeskedés nem negatív cselekvési forma, mint a hun-magyar kultúrában, hanem inkább szellemi teljesítmény. Ennek vannak vallási, de más kulturális hagyományai is. Staiermann Jóska barátom egész életében becsületesen dolgozott, s nem voltak soha ügyeskedő hajlamai, de ez viszonylag ritka abban a kultúrkörben.

A keresztény körökben viszont csak akkor tisztelik a gazdag embert, ha teljesen nyilvánvaló a vagyonszerzésének tisztessége, sőt még adakozni is hajlandó az elesetteknek. Ha az utóbbit nem gyakorolja, akkor könnyen elítélik, pénzsóvár Harpagonnak mondják. A keresztény erkölcs ugyanis eredetileg nem fogadta el a hitel utáni kamatszedés jogát, s így a hitelező keresztények eleve gyanúsak is voltak a saját közösségükben. A gazdag zsidót viszont minden körülmények között nagyra becsüli a szegény zsidó, s így, a kulturális és értékrendi együvé tartozás érzése, nagyon szorosan összekapcsolja őket. A szegény zsidó feltétel nélküli tisztelete az, amely a nagy összetartásnak - egy hihetetlenül erős kötelékét mutatja a külső szemlélő számára.

A szegény zsidókat megsegítő gazdagok persze többnyire jól járnak a „segítség kapcsán”, de ezt, éppen az ősi idők óta beléjük rögzült kufár szellemiség miatt soha nem rója fel nekik a „megsegített fél”, sőt kifejezetten hálás is érte. Így érthető az is, hogy a „megsegített gojok” is hálás szívvel gondolnak vissza az őket kisegítő gazdag zsidókra, s ez a hála, éppen azért olyan erős, mert a goj évezredek óta azt hiszi, hogy a zsidóság csak egymást „segíti”! Így válik a zsidóság szilárd egésszé, s így tudják az akaratukat rákényszeríteni a gazdaságra, a politikára és a köztájékoztatásra is. Ha valahol egy kis rés támadna a belső egyetértésben, akkor viszont rögtön megjelenik az antiszemitizmus réme, amely ismét és szorosan összezárja a soraikat, s egy bevehetetlen erőddé teszi azt a ’nacionalista’ véleménydiktatúrát, amely nem látszólagos és nem érdeknélküli, hanem teljes és kíméletlen.

Sajnos minden antiszemita megnyilvánulás szolgálja ezt az érdeket, erősíti az összezárást és nehezíti a zsidóság szembenézését a saját negatívumaikkal, amely több ezer év óta mindig újra és újra az ellenük irányuló ellenszenvet táplálja és erősíti. Pedig nem lenne szükségszerű, hogy ez bekövetkezzen. De ehhez, a gojoknak is fel kellene ismerni az antiszemitizmus haszontalanságát, sőt a zsidóknak is át kellene gondolniuk, hogy miért nem akarnak beilleszkedni az őket befogadó társadalmakba, vagy ha nem képesek rá, akkor miért nem építették fel a saját nemzetállamukat már sok évszázaddal ezelőtt?

Magyarországon nyílt antiszemitizmus uralkodik. Nácik, agresszív nacionalisták lépnek fel a médiákban…”; „Semmiféle nemzeti szolidaritást nem tudok kialakítani magamban az ún. ’magyarsággal’, azaz nincs magyar identitásom, nem érzek, s nem gondolkodom együtt a kétségbeesett magyar ideológiával.”; „Nem kell nekem se haza, se otthon, se ország, nem tudok mit kezdeni a nemzet fogalmával…. A magyarok régi káros szenvedélyei - a hazugság, a dolgok elfojtására való hajlam - jobban jellemzők, mint valaha. Magyarország a háborúban, Magyarország és a fasizmus, Magyarország és a szocializmus: semmi nem kerül feldolgozásra, mindent csak megszépítenek" Emery Kertesz

"Kertész Imre" régi káros szenvedélyéből származó hazugság morzsáival ellentétben, Magyarországon nem az antiszemitizmus uralkodik, hanem a magyarellenesség tombol. Tekintsünk most el a svájcisapkázó, keresztényt gyilkolni akaró,s a MÁV-ot perelő személyektől, s első körben csak a gazdasági bűncselekményekre irányítsuk a reflektort. Az államot megszállva tartó köztörvényes bűnbanda, napjainkban folyamatosan árusítja a még állami kézben megmaradt értékes magyar termőföldterületet, védett erdőket és ősgyepet, titkos földárveréseken. Az egyszerű magyarnak erről nem is nagyon lehet tudomása, mert titokban tartják azért, hogy az értékes területeket tizedáron vásárolhassa meg a magát mindig sajnáltató zsidóságnak az a része, amely vagy megtéveszthető, vagy vagyonszerzési hóbortjában elveszített minden erkölcsi mércét. Akik erre ráveszik őket: azok ennek a sokat próbált és saját ideológiája által is lekileg megnyomorított népnek, a leggátlástalanabb része. Azok ők, akik még arra is hajlandóak, hogy őseik pusztulásából (amelynek körülményeit a tudománynak kellene tisztáznia a hazudozó politika helyett) óriási hasznot húzzon úgy, hogy egy másik népcsoport vérén (palesztinok) és verejtékén (magyarok, románok, lengyelek, amerikaiak) tollasodjanak meg, valós teljesítmény nélkül.

Szinte csak kufárkodással jött létre a jelen pénzszűke is, amelyet persze nemcsak zsidóemberek indukáltak Amerikában, de a tulajdonosi kör ott is meghatározóan zsidó volt.
Az előbb négy felsorolt nemzetet csak azért jelöltem meg konkrétan, mert maga az izraeli államelnök dicsekedett el a fegyver nélküli hódításaikkal, amelynek sikerességét Bill Gates teljesítményéhez hasonlította. A magyarországi „sikerességet” viszont sokszor, csak a törvény áthágása biztosította számukra. Ha azonban valaki bűncselekményt szimatolt, akkor azonnal antiszemitázni kezdett a kezükbe kaparintott sajtó és az általuk megszállt köztájékoztatás rendszere! Közel százezer földigénylő nyújtotta be a 2006. évi XLVII. törvény alapján az igényét kárpótlási földre.

Kik azok a személyek, akik titkos árveréseken vehetik meg Szent Korona tulajdonát képező kárpát-medencei feketeföldet, amelynek a legnagyobb az aranykorona értéke Európában?

Sokan félnek ilyenkor megírni a valóságot, félnek az antiszemita jelzőtől, pedig szerintem, csak annak kellene ettől félnie, aki gerjeszti azt. Én viszont csak tényeket írok le, amit csak tényekkel lehetne cáfolni. Márpedig maguknak a zsidóknak egy kifejezetten bűnöző része, igen sokat tesz azért, hogy provokálja a magyarságot, mert így szeretne összeugrasztani minket. Szerinte akkor, még jobban tudna halászni a zavarosban.

A tavasszal lezajlott árveréseken kizárólag azok vehettek részt, akik egy 2006-ban megalkotott törvény hatálya alá esnek, s így új kárpótlási jegyeket kaptak! A törvény így szól: "A 2006. évi XLVII. törvény alapján kárpótlási jegy megítélésére kizárólag a II. világháború során (1941. június 27. - 1945. május 9. közötti időszakban) faji, vallási, politikai okból teljesített munkaszolgálat után van lehetőség." Tehát erre az árverésekre csak zsidó és kommunista kárpótoltak nevezhetnek be. Csodálkozik ezek után valaki, hogy a magyar ember dühös a kommunista zsidóságra? Dühös mert megalázónak érzi, hogy amíg ősei az egyik totalitárius rendszer ellen küzdöttek és az életüket kockáztatták, addig a másik rendszert kiszolgáló személyek - önmagukat megkülönböztetve - tülekszenek a Szent Korona elidegeníthetetlen földtulajdona után. (Nem tudják, hogy a diszkrimináció tilos, és tulajdont szerezni csak tulajdonostól lehet? Márpedig a magyar termőföldnek csak a Szent Korona lehet a tulajdonosa, aki pedig nem fogja azt eladni, bármekkora vesztegetési pénzt is kínálnak neki!!!)

Azután ott van a zsidó világszervezet egyik vezetőjének gigantikus sukorói beruházása, amelyben a gyönyörű Velencei-tavunk tönkretételének árán akar a nemzetközi zsidó maffia egy pénztermelő telephelyet magának, s ebben az akkori kormányzati szervek is erőteljesen megsegítették. Nem célzatosak ezek a dolgok véletlenül? Nincs itt valamilyen hátsó gondolat? Hiszen a mai (egyébként illegitim módon készült) ál-magyar törvényeket is megszegő zsidóemberek, nem is gondoltak arra, hogy óriási balhé lenne abból, ha kiderülne az ügy? Nem gondolnak arra, hogy tevékenységük kihat a többi – egyébként tisztességes zsidóember – megítélésére is? Vagy éppen az antiszemitizmus gerjesztése a másik cél a haszonszerzés mellett? Vagy éppen ezek a próbálkozások határozzák meg, hogy milyen sebességgel lehet majd Magyarországot bekebelezni? Hiszen nekik az is jó, ha kirobban egy jogos antiszemita pogrom, de az is, ha nem szólunk egy szót sem! Lengyelországban például a kereskedelmi láncolatoknak fél év alatt 14 százalékkal csökkent a forgalmuk, s a lengyel kiskereskedelem pedig, 23 százalékkal nőtt! Lehet, hogy ennek az elkerülése érdekében nem halad párhuzamosan hazánkban a megtermelt érték és a kifizetett bérek mutatója? Ez is olyan, hogy ha egy óriási (Görögországhoz hasonló) nemzeti megmozdulás lesz, az a malmukra hajtja majd a vizet, mert be lehet hívni testvéri segítségül az új (már nem szovjet, hanem európai) uniót, de ha nem lesz semmilyen megmozdulás nekik az is jó, mert akkor eltűrjük a gyarmati sorsot! Amerikában egyre erősödik a Kulturális Kreatívok tábora, s Európában pedig, a nemzeti gondolkodás lesz egyre erősebb. Ezért kell a nemzetközi helyzetet is nagyon követni, mert semmi szükség még egy olyan helyzetre, mint 1956, amikor egyedül maradtunk.

Beszéljünk egy kicsit a világgazdasági válságról, amelynek a kísérőjelensége a jelenlegi általános pénzszűke. Ezt természetesen mesterségesen hozták létre, mert a reál-gazdasági mutatók stabilitása mellett a pénzpiac profitéhsége egyre arcátlanabbá vált, s az amerikai bankoknak meg kellett csapolniuk a szövetségi költségvetést, egyrészt azért, hogy a profitgörbe tovább emelkedjen, másrészt azért, hogy az állam (aki a legbiztosabb adós) minél erőteljesebben szorítson az adóprésen azért, hogy azokat a veszteségeket, amelyet a pénzpiac határtalan profitéhsége okozott, bepótolják a lakosságtól elvont pénzeszközökkel.

Az állam persze nem tudja az adóprést határtalanul szorítani, hiszen akkor a kereslet szűkülése okozna valóban túltermelési válságot, amely egészen pontosan: "keresleti" válságot jelentene. A mesterséges pénzszűke, óriási lehetőség a bankszférának, hogy a még el nem adósodott vállalatok felett, megszerezze a haszontermelés volumenének ellenőrzését, valamint az adósságcsapdába még bele nem került kisvállalkozók és magánszemélyek ingatlanvagyonát megterhelő, s hitelt folyósító akcióval magának, újabb és újabb kamatfizetőket biztosítson. Végül lehetőség arra is, hogy a nemzeti költségvetések megcsapolásával az államok további eladósítási ütemét is biztosítsa. A bankszférának soha nem lesznek azonos érdekei a közjóért tevékenykedő nemzetállam intézményeivel, de a globalista gondolkodással és kapzsisággal megfertőzött politikusokkal, valamint a megélhetési lobbi tevékenységet folytató értelmiséggel egybeeshet az érdeke. A bankszféra óriási fizetésekkel láncolja magához a magyar szakembereket is, akiknek így fel sem tűnik - vagy ha fel is tűnik de nem szólalnak fel ellene -, hogy a hazai pénzszűke szintén mesterséges, hiszen a .jelen fizetésképtelenség valódi oka az, hogy a forgalomban lévő készpénz csupán Kb. 40 százaléka annak, ami a gazdaságot rendes működésben tudná tartani. Ez különösen azért feltűnő, mert nyugaton ez a 200 százalék körül mozog. Vajon kiknek lehet az érdeke így tönkretenni hazánk gazdaságát?

Azzal a tavaly előadott Kertész féle gondolattal, hogy: „Nácik, agresszív nacionalisták lépnek fel a médiákban…”sajnos maximálisan egyetértek, csak éppen nem magyarok a nácik és nem a magyarok az agresszív nacionalisták, hanem éppen Emery Kertesz és elvbarátai! Az agresszív nacionalista zsidókról szólt egykor Jézus is, amelyet János apostol örökített meg (8: 44-47) "Az ti atyátok az ördög, és atyátok kívánságát akarjátok követni. Gyilkos az kezdet óta....."
Én, és az őseim is, a szeretet hívei vagyunk. Befogadtunk minden népet, aki kopogtatott, de ahogyan Jézus szerette az ellenségeit, szeressük őket mi is úgy… Hogyan is nyilatkozta Emery Kertesz: „Semmiféle nemzeti szolidaritást nem tudok kialakítani magamban….” Szerintem vele, mi sem tudnánk kialakítani szolidalitást….sőt!


Hozzászólások megtekintése a régi honlapról

Megnyitva 2748 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások