20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 május 21, péntek

Magyar Egyiptomi Nyelv 4. rész

Szerző: Gáspár Éva és Gáspár Vilmos

Az Egyiptomi ABC-ben szerepel egy érdekes betű, ami a KERESZT. Ennek neve pedig NÉGY (’nedj’).

NÉGY (’Nedj’) a KERESZT

Meg kell megint ismételnem azt a tényt, hogy az angol, francia, olasz, arab egyiptológusoknak nincs ’GY’ betűjük, igy az angol a ’DJ’-t használja. Az Irak környékén még mindig élő Madjar törzs, kinek férfi oldalon mi magyarok vagyunk genetikailag a legközelebbi rokonaik is a ’DJ’-t betűt kapták a magyar / ’al madjar’ névben. Csak az EGY-iptom nevében maradt meg a helyesen írott ’GY’ betű emléke változatlanul. Az egyedülálló ’GY’ (’Dj’) betű magában meg a Kí-GYÓ / Kob-RÁ-val van ábrázolva. Persze, sokan megkérdőjelezhetnék azt, hogy ha az a KERESZT magyar, akkor a Sumér Egyiptomi őseink miért nem azt a ’kereszt’ nevet tartották meg? Akkor még mindenki tudta a Sumér Magyarok között, hogy a kereszt neve az kereszt. A Kereszt-us (Kriszt-us) név is onnan eredhet egy római adalékkal. A Krisztusi tanításokban a legfontosabb kozmikus fogalom a KERESZT volt. Az volt az Újjá Teremtés az mes12Újjá Születés eszköze. Mi, a vallásos tanitásainkban úgy gondoltuk, hogy a Keresztre feszítés az azért történt, mert az egy római szokás volt. Mi van akkor, ha a kozmikus Kereszt volt a fő ok, és a Krisztus úgy határozott, hogy megtanítja nekünk a kozmikus titkot a CYGNUS Északi Keresztről az Ő példájával. Ha így lenne, és nem fordítva, akkor látnánk azt, hogy a KERESZT vagy a LÚD jelen van a Teremtési Mitológiájában a Sumér Egyiptomi Magyaroknak, a Teremtési Mitológiájában a Majáknak, a Hinduknál és más nemzeteknél.

← A Strucc Toll az a Kozmikus SZÉL, ami az Univerzum közepéből fúj (KőFő). A KERESZT az a Cygnus csillagkép, más nevein a Hattyú vagy a Lúd. A Kereszt Kereszteződésében található a CYGNUS X-3 legnagyobb sztellár Fekete Lyuk ami a Föld felé van irányítva. Annak kitörése okozza a klíma változást és az Új Világ Rendjét. Amikor kitör, az a Bibliai ’minden hamuvá égett’ esemény. At Egyiptomban ez az ATON fáraóval van bemutatva. Itt a következő képen a fáraó bőr színe FEKETE, mert a Cygnus és az Orion fekete lyukak kitörése megperzselte. A Napot mutatják sokszor, de a ’RÁ’ név alatt a Fekete Hattyú értendő!

mes13

A NÉGY betű, a KERESZT a CYGNUS csillagképet jelképezi. A Kereszt kereszteződésében van a Cygnus X-3 fekete lyuk.

mes14

NÉGY kitörés volt március 26.-án. A KAPA-RÁból (amit az angol egyiptológus Wallis Budge, aki leírta a Teremtési Mitológia fordítását – KEPERÁ-nak hiv, de egy baj van azzal, a KA - két kar jel az KA és nem KE- ...). Ez a KAPA-RÁ a RÁ fekete lyuk kitörését jelenti. A KAPA az a Föld feltörését jelképezi. Ezért a magyar nyelv veszélyes ezeknek.

mes15

Persze ha valaki azt gondolja, hogy ezek a Magyar Egyiptomi Sumér csillagászok megvoltak buggyanva, akkor ide kiterítjük a Maja csillagászok munkáját a Teremtésről. A jobb oldalon ott van a ’fóliás’ KERESZT, ami a mi teóriánkban a CYGNUS csillagképet jelképezi. A baloldalon felül meg a Tejút helyzete úgy áll, mintha szeptember lenne. Alatta a Tejút jobban inkább úgy helyezkedik el mintha március lenne.

Mindenesetre, ez a világ másik feléről származó teremtési mitológia ugyan úgy a két fekete lyukat, Orion Köd és Cygnus (AnyuKő) helyzetét mutatja be. A TEKNŐ-s Béka itt az Oriont jelképezi, és maga a magyar TEKNŐ szó lehet a TEKNO-lógia nemzetközi szónak az alapja. Hamarosan fel kell ébrednünk abból a hosszú álomból, amibe a szomszédjaink nyomtak minket bele és el kell kezdenünk tanitani a világot a Teremtésről.

mes16

Ezt a Maja képet a Linda Schele könyvében találtuk, aminek a cime a Maja Kozmosz, 3 ezer év Maja Sámánizmus.

A Hinduknál, a Kási Apa az első király, aki megalapitotta Colombót Ceylon – Sri Lankában. Az ő neve Káshi Teknős Békát jelent. A KÁS-PÁR (Gáspár) meg a Teknős Béka párt jelenti. Ez a két TEK-TŐ-nik lemezt jelképezi, ami megfog mozdulni a fekete lyuk kitörésénél. Na most már kezd értelme lenni a Gáspár mágus királynak, aki az egyike annak a Három Királynak, vagy ’Mágusnak’, aki meglátogatja Jézust a születésékor. Kezd ez a Csodálatos Teremtési MESE egy nagyon érdekes és összefont nemzetközi jelleget felölteni.

Most már hogy látjuk, hogy a Maják is erről a Tejúti modellről beszélnek, igy könnyebb bemutatni a tejutat, ahogy az Egyiptomi víziér (tudták a VÍZ Eredetét a Tejúton) őseink ezt megalapozták.

A két fekete lyuk, amiről beszélünk az mindkettő a Víz tömegével van össze kötve. Mindkettő egy kannával vagy vázával van ábrázolva. Ahogy mi ismerjük a Kő betűt a Föld dinamójából, itt érdekes módon ugyan az a Kő betű az alapja a Nu-Nyú-Anyú szótőnek. Pontosan ugyan úgy ahogy a ’Kő’ betűnek négy fehér vízszintes vonala van, az (A)Nyú kőnek is négy fehér vonala van. Így kötötték a Föld dinamójának a MAG-ját a CYGNUS X-3 fekete lyukhoz, ami a Föld tengelyének egyesítését elérte a kitörésével.

mes17

A ’Kő’ betűből jön a ’Nu / Nyu / aNyu’ betű, ami sokszor KERESZTEL együtt van mutatva az egyiptomi szavakban.

Most hirtelen az EMESE Királyné látomása jut eszünkbe. Egy PATAK / FOLYÓ fog a MÉH-éből fakadni, ahonnan nagy királyaink fognak születni. Ahogy megismerjük az egyiptomi őseink kozmikus alapú gondolkodását, hirtelen ezeknek a próféciáknak egy magasabb rendű ÉGI fontossága lesz.

Gyorsan itt belehet csempészni egy képet az EMESE szülésről is Egyiptomban.

mes18

Mint az ERŐ-t HERU-nak irják, az EM-et HEM-nek irnák. ... Itt van az Emese Álma a Szépművészeti Muzeumból. (Beck, Ö)

mes19

Ez a szeptemberi csillag Tejút szobra 18OO-s évekből. A szobrász mester a magyar Beck, Ö. A Sas/’Aquila’ a térdénél.

Beszélgettem erről és hasonló feltalálásaimról egy két taggal a magasabb rendű kutató társaságokban, ahol rájöttem, hogy ámbár egy páran értik az alapokat, de messze nem ilyen részletekben. Akkor jöttem rá, hogy ezt nem tudom elmagyarázni azoknak, akiknek nincs meg a ’Kő’ szavuk. Persze oda adtuk a könyvünket a Newt Gingrich-nek, az Arturo de Hoyos-nak aki a 32 fokos Skót Rituálisnak a Nagy Történésze, de sehová sem jutottunk azzal. Ez azt jelenti nekem, hogy vesztegetem az időm az itteni fejesekkel, mert a mi Magyar Egyiptomi Sumér kultúránk írta le ezt a magas rendű tudást és ha mi nem fejlesszük ezt ki jobban, akkor nem várhatunk másra, hogy csinálja.

Mielőtt, eldobjuk azt a teóriát, hogy már a tudósaink ismerik azt a tényt, hogy a CYGNUS X-3 az egyik legerősebb fekete lyuk, ami a Földre néz, szeretném megkérni azokat, akik kételkednek, hogy csináljanak egy Internet kutatást. A cíkk 24 – 25.-én február 2000-ben let kinyomtatva. A NASA egyik lapja az a www.science/nasa.gov. ahol ezt meg lehet találni. A Mike McCollough a tudós akit idéznek (’Awaiting Cygnus X-3’ …= ‘Várva a Cygnus X-3-t’ … hogy kitörjön?). Aki ennek nincs tudatában, hogy a Cygnus X-3 az egyik legerősebb sztellár fekete lyuk az ÉSZAKI KERESZT csillagképben, az jobb ha ezt megnézi mielőtt kételyei merülnek ennek a tudományos hiteleségében. Egy párszor mér előtte is kitört a fekete lyuk, de csak kis mértékben, úgy hogy a tudósok észlelték, de mi nem a Földön. Érteni kell ennek a tudományos ténynek a fontosságát, különben nem sokat fogunk érteni az egyiptomi titkokból. Az a kitörés az ANYU (Sumér ANU, Egyiptomi NU-t) MÉHÉBŐL. Ott a MÉH-ben van a CYGNUS Északi KERESZT, Hattyú vagy Lúd. Ezt a Ludat fogjuk látni (ami a Kereszt) a Fáraók nevénél. A MÉH kitörése az ATON fáraó utalma alatt történt és az volt a Napja az ÚJJÁ TEREMTÉSNEK.

Az Egyiptológusok arról beszélnek hogy akkor változott az ATON hite az EGY ISTEN hitre, amit a Napnak gondolnak. De nem cask a Nap tört ki, hanem a Fekete Lyuk is. A Tejút itt úgy néz ki Húsvétkor mint a Nut.

mes20

A jobb oldalon látjuk a Nu-t / ANU / ANYÚ, akinek a MÉH-éből egy kitörős történik. Ez a 5786 évvel ezelőtti 26 márciusi kitörés volt, amit az Újjá Teremtésként ismerünk. A bal oldalon a kép a tejútat mutatja a március végén. Pont ugyan olyan az alakja a tejútnak, mint a Nut-nak. Ha valaki ellenőrizni akarja, akkor megtalálja a CYGNUS csillagképet pont ott, ahol mutatjuk. Ez volt a TEREMTÉS vagyis az ÚJJÁ TEREMTÉS titka. Ezt mi magyarul írtuk le Suméroknál és Egyiptomban és itt az ideje, hogy elkezdjük megint ezt a titkot kibontani. Ahogy a ’Kő’-nél láttuk, hogy a kő (kh) szerepel a KőFő (Khufu) fekete lyukjában és az Anyu Kő névben, úgy a MÉH is kétszer jelenik meg, hogy össze-kössön fogalmakat, amik a Teremtést ábrázolják.

Vagyis a MÉH kitörése majd a MÉHKAS (M-44) csillagoknál jön keresztül és ottlátható majd többek között az égben. Ez a MÉHKAS ez egy elég népszerű Szabad Kőművesi ábrázolás a jelvényeinken és a fokozatoknál is. Lehet az, hogy a Szabad Kőművesi titkok is először magyarul lettek leírva?

Nem kissé feltűnő, hogy a Szanszkrit Hindu Mitra, a Perzsa Mithra, a görög Mithras és a Római Mitrász mint ’isten fia’ ugyan azon a néven szerepel Indiától Rómáig, addig amig a Jézus át nem vette az Isten Fia szerepét nekünk Keresztényeknek. Az apropója ennek a CSILLAGÁSZATI szempontból az, hogy ezek a dátumok mind a 26 MÁRCIUST idézik fel, amikor a KERESZT kitörése történt, átment a RÁ-K-on, az ARANY BORJÚ és egyben az ARANY SZARVAS SZIVÉN (ami a Fiastyúk / 7 Plejéd Nővérek vagy a TAURUSZ BIKA SZIVE), és persze a MÉHKASON. Igy hirtelen a Bikaölő MITRÁSZ ugyan azt a dátumot jegyezte le, mint a Magyar Arany Szarvas Szíve, A Zsidó Arany Borjú szíve, a Tehén és a Szamár, ami ugyan ott van a húsvéti égen. Ezeket a csillagászati elemeket kell megtanulnunk.

A következő képen a Két Báty (Hunor/Magor, Szet/Hórusz, Romulusz/Rémusz, Mitra/Varuna, Hunapu/Xbalanque vagy éppen Káin / Ábel) az aki belefúr a Föld / BIKA / ARANY SZARVAS szivébe – 26.-án Márciusban 5786 évvel ezelőtt. Az ’ANKH’ / ANYU KŐ és a Sátor alakú Piramis alak az a CYGNUS és a ORION KÖD Fekete Lyukakat ábrázolják.
A Két báty persze itt a Perszeusz és Orion, vagy a Szet és a Hórusz, Gilgamesh és Enkidu, ez itt most nem annyira fontos, mert a két báty a Föld két tengelye lett itt, aminek EGYESÜLÉSE a tengely csuszamlást ünnepli. Ugyan akkor ez az ÚJJÁ TEREMTÉS Napja is – 26 március 26 – majd most, ha igazunk van. Persze ez történhet 52 év múlva is, de a tudás akkor is fontos.

mes21

mes22

Ha valaki még mindig gyanakszik, hogy a két csillagászati dátumot mi csak úgy kitaláltuk, annak el kell kezdenie tanulmányozni ezeket a képeket és dátumokat. Az EGY dolláros másik felén a George Washington Feje van. A mi teóriánkban az jelképezi a KőFő-t. Ahogy tanulmányozuk a Dendera Zódiákust, úgy látjuk, hogy az alsó részen szeptemberben a Oroszlán Kapu vonala a Hegyi BAK Kecske testén megy keresztül (2O22). A fenti részen meg a március 26.-án meg az Arany Borju Szivén, azután, hogy a Rákon keresztül ment, aminek tővében a MÉHKAS.

Fontos lesz tudni ezeket a csillagképeket, hogy megértsük a kozmikus titkokat – mielőtt ez megint megtörténik.

mes23

Ezen a napon, amikor az Évike beszélget itt a Colonel Oliver North-al az Annaheimi stadionban Washington DC környékén, ahol az Army Navy amerikai futball mecset néztük együtt. Nem akarunk dicsekedni, de egy szép szelős páholyban voltunk, amit a Freedom Alliance, egy veteráni csoport, akikhez mi is be tartozunk, bérelt ki. Az Évike mögött áll a Rick Perry, Energia Miniszter Elnök, akit 3 nappal később neveztek ki. Ez valamikor 2O16 december 8.-a körül volt, és mivel a Donald Trump, aki akkor még csak elnök jelölt volt, a mi csoportunk által lett meghívva, és a felettünk levő páholyban tanyázott nagy felügyelet alatt – később meghívott minket az alsó páholyból. Így személyesen tudtunk vele találkozni és Évike bátran oda ment és kezet fogott vele. Az egyik legjobb napunk az életünkben.

mes24

Itt ezen a képen, valahol Ausztriában azt hiszem Június, 2O16-ban a Callista és Newt Gingrich-el és pár más barátainkkal borozgatunk. Én a baloldalon a 2. vagyok és az Évike meg a negyedik. A Callista Gingrich lett kinevezve a Vatikán Követévé egy pár hónappal később.

Csak hogy komplikáljam a témát egy kicsit, felrakom a Reneszánsz 2. Gyula Pápa által rendelt festményt, amit eredetileg a Leonardo Da Vinci festett meg a pápa kérésére 1512 körül. Ez a kép már csak egy másolat, mert az eredeti valahogy eltűnt. Ki lophatta el a Vatikánból? Mindenesetre, a kép neve LÉDA ÉS A HATTYÚ (=Cygnus, ami hattyút jelent). Ez a klasszikus görög mitológia teremtési története, ahol a Zeusz egy hattyúvá változott, berepült a Léda Királynőhöz, elcsábította és így kezdődött a ’Teremtés’. Még mindig azt gondoljátok, hogy mi viccelünk?

mes25

Újra és állandóan hálásan köszönjük a Raffai Zoltán Úrnak, hogy kemény munkával, hálátlanul és fizetés nélkül annyi sok információt hoz a magyar nyelvű nemzetközi olvasók elé. Feltétlenül nagyon hálásak vagyunk Neki azért, hogy egy ilyen vitatott témát megenged nekünk, hogy megosztjuk az érdeklődő magyar testvérinkkel.

Hálásan, Gáspár Éva és Gáspár Vilmos

Az eliteknek nincs okuk arra, hogy ezeket az információkat sokan tudják, így annak ellenére, hogy ők pontosan tudják a dátumokat, minket meghagynak abban a hitben, hogy az Egyiptomi Fáraók, Mózes, a Görög klasszikusok, a Sumérok, Hinduk, Perzsák, Amerikai Indiánok, Iszlám, Kereszténység az mind egy másik időről beszélnek a történelemben. Itt van elbújtatva a szándékos becsapás. Minden Teremtési Mitológia ugyan arról az utolsó 33 évről beszél, ami a mai időben szeptember 2OO1-től 2O34-ig tart. Ezért nem érti senki azt, hogy az Egyiptomiaknál is ott van a Bak Kecske vagy Hegyi Kecske, a Görögöknél, a Rómában, az Amerikai Indiánoknál ugyan úgy ott van az a CSILLAGÁSZATI Hegyi Kecske, aki a tragédiával van össze kötve. Ezt majd meg fogjuk mutatni. A probléma ott van hogy a vallásos és politikai vezetőink annyira belénk sulykolták azt, hogy a vallási tanitások azok történelmi alapon kellenek hogy legyenek, a Szent sirt, a Szent köpönyeget, a Szent házat meg kell találnunk, mert különben az Isten létezése van vitatva. Az Isten az egyetlen tudós, azt azok az emberek, akik hisznek Benne tudják. Ahogy a szakrális tanitást mi történelemmé fordítjuk, az helyett, hogy egy Égi Tudásnak tartanánk meg, a háború elindul, és így a jó indulatú vallásos egyén azt fogja gondolni, hogy az Isten mivoltát kérdő jelezzük meg.

Az korszak az 5786 évvel ezelőtti korszakról beszél, az események sokkal messzebbre nyúlnak vissza, de a vallási vezetőink megismételték a tanitást minden 1 - 2 ezer évben, hogy a tudás életben maradjon.

Szóval, amikor akár melyik vallásos ’történelemről’ beszélünk, akkor azt kell a figyelmünkbe tartani, hogy mindenki ugyan arról az eseményről beszél, de a vallásos tömegeknek ez el van választva úgy, hogy ne értsék az igazi Mózesi vagy Krisztusi tanitásokat, hanem egy történelmi személyre vagy eseményre gondoljunk. A Szeder/’Húsvét’ ünnepe alatt a legfiatalabb, vagy minden gyerek megkérdezi a Rabbit, a NÉGY KÉRDÉST. Ez úgy ismert, mint a ’Ma Nishtana?’ (=’Mi változott meg?’ ... ezen a napon). Most nem mondom el mind a NÉGY kérdést, de később ennek fontossága lesz. A felnőttek NÉGY pohár vörös bort vagy négy pohár szőlő lét isznak meg. Most több részletbe nem megyek bele, de ez úgy lett megtervezve, hogy az Újjá Teremtés ünnepére emlékezenek, de a 2448 évvel későbbi Nemzet Alakitás és Egyiptomi kivonulás leple alatt legyen leírva a csodás történet, amit az Ószövetségi Bibliában olvashatunk.

Sok történet a Babiloni Talmudban is le van írva, és valószínű ott volt a közeli közös múltunk a Sumér Fejedelemségben és a közös elemei a Teremtési Mitológiáinknak. Senki nem tudja pontosan, mert a csillagvizsgálati és mondavilág eredetű mesék már Indiában is léteztek. Nem azt akarom bebizonyítani, hogy mi vagy ők vagy akárki más volt az első ennek a leírásában, hanem inkább azt szeretném bemutatni, hogy ez mindenütt létezett, mert mindenkivel ez a kozmikus esemény megtörtént 5786 évvel ezelőtt. Az viszont biztos, hogy amit az Egyiptomban az ősi víziérjeink leírtak, azt magyarul írták. Ha más népek merítettek abból az ősi Egyiptomi bölcsességből, azt a mi Sumér őseinknek köszönhetik. Amikor, behelyettesítjük az állati áldozatokat a csillagászati értékekre, amit ezek a később jövő tanult közel-keleti népek beiktattak a szertartásaikba, akkor rá fogunk jönni arra, hogy mind ugyan arról beszélünk. A csillagászat és a kozmikus tudás, bemutatja azt, hogy minden nép ugyan arról a Fő Istenről beszél és a próféták meg mind ugyan azt tanítják a titkos csillagászati tudással, de a vallásos vezetőink ezt szét választották, hogy mi ’történeti’ személyekről beszélünk, addig amig a globalisták meg a csillagászati kozmikus tudást művelik.

Ha megértjük azt, hogy a kozmikus esemény 26 márciusban, 5786 évvel ezelőtt megtörtént az Isten terve által, akkor könnyebb lesz megérteni azt, hogy minden más ’próféta’ vagy ’isten-fia’ azt a Szent Eseményt, az Újjá Teremtés ünnepét írta le a vallási könyveikben. Azt, hogy a vallások verik egymást ez miatt, az egy szomorú ténye annak, hogy a papjaink, rabbik, imámok az helyett, hogy az egyesitő csillagászati tudást tanították volna arról a napról, az helyett félre magyarázott ’vallási történelmet’ tanítottak. A március 26.-a volt az ősi keresztények Új Éve (lásd történész Josephus Africanus 2OOO évvel ezelőtt). Ugyan úgy március 26.-a volt Teremtés ünnepe, az Egyiptomiaknál, a Hébereknél, a Perzsáknál, a Keresztényeknél. Kinek volt érdekében, hogy ezt a közös tudást eltüntesse a tudatból?

Én most az egyesitő csillagászati tudást hozom fel, hogy vallásosan megértsük egymást és talán akkor megfejtjük azt, hogy mi történik a mai világban, miért pont most és pont miért.

mes12

A képen balról a Strucc Toll a Kozmikus Szelet jelképezi, ami a KőFő-től, vagyis az Univerzum közepétől fúj. A NÉGY az az Északi KERESZT (Cygnus Hattyú / Lúd) jelképe. Befogjuk részletesebben mutatni. A TEREMTÉS, vagyis az Újjá Teremtés oka a KERESZTBŐL ered. Ezt Krisztus megtanította nekünk egy féle képpen és nagyon hatékonyan, de én most a Krisztus előtti Sumér és Egyiptomi példákat fogom feleleveníteni.

Ezt a képet a Kairói Múzeumban a háromból a legkisebb garázs méretű temetkezési doboz oldaláról fényképeztem. A KANNA az két helyen van általában a ’galaxisi istennő’ fejénél a ’KHNEMU’ (’KANNÁ-M) ’istenke’ nevét idézi fel. A másik váza a MÉH-ében van. A fejnél lévő KANNA, mint egy HEGYI KECSKE van mutatva Egyiptomban és össze van kötve az Orion Fekete Lyukkal, ami a 17 szeptemberi Nagy Cunámi kitörést okozta 5786 évvel ezelőtt (2O22). Ez a Vatikánban is meg van örökítve, ugyan úgy ahogy a Zsidó-vallás is ezt megőrizte, az Új Évi Yom Kippur ünneplésükkel. Pont egy ugyan ilyen kinézetű ARANY KANNA szerepel az ősi VÍZ FELHÚZÓ FESZTIVÁLON, (’Szimkat Beit Hashoavah’) amit a Zsidó Új Éven ünnepelnek. A katolikusi múltommal ezt nem kellene tudnom, de csak így érthetjük meg a vallási ünnepeket. Akit ez érdekel és tud angolul, az mindig megnézheti erről a YouTube videót. Az első alkalommal amikor ezt a VÍZ FELHÚZÓ ünnepséget felelevenítették Izraelben az 5775-ben 6 – 7 évvel ezelőtt volt. Ez lenne a 7 éves bibliai Bőség évei. Nem érdekes, hogy milyen vallásban hiszünk, az a tény, hogy ezt a Magyar Sumér Zsidó-vallás ilyen jól megtartotta, az nagy érdemre méltó. Ezért is tanulmányozzák a titkos társaságok ezt az ősi tudást tőlük. Persze, évekkel ezelőtt ahogy olvasgattam az egyik Sz.K.-i irodalmat, a ’Keregy’ név volt az Egyiptomi GYEREK-re írva.

Meg is jegyeztem ezt a német születésű barátomnak, aki az egyik vezetője volt a Templomos Lovagoknak abban az államban. Mondtam neki, hogy a KEREGY – amiről mi azt gondoljuk, hogy Héber eredetű szó a társaságunkban, az vissza felé olvasva GYEREK ...

az akinek egy oldalán a kopasz fején van egy varkocs. Ez Pünkösdre volt időzítve.

Ha a próféciánk igaz akkor 7 – 8 évvel azután, 2O22 szeptemberében a Zsidó Új ÉV kezdete körül ez az esemény megismétlődhet. Ez csak akkor lesz igaz a Mitológiai Naptárunk szerint, ha most karácsonykor, az Orion Köd kiTÖR az Orion TŐR-ből. Persze ez a Hegyi Kecske, a BAK hibája volt és lesz, azért is van az Ördög Bak Kecskének ábrázolva.

Vissza térve az Északi KERESZT-hez, amit a Magyar Egyiptomi Sumérok NÉGY-nek hívtak – az őseink a TEREMTÉS-hez kötötték az Egyiptomban még a Krisztus előtt. Ez az egyik kozmikus titok. A NEGYEDIK ÓRÁJA az utolsó 12 – 14 órának / évnek az Egyiptomi Halottak Könyvében. Na, ezt persze valaki a ’véletlenek egybe esésének’ tulajdonítaná. Ha az intelligens és tanult zsidó papok tudták, hogy a Teremtés 12 – 14 milliárd éve történt, akkor az 5786 évvel ezelőtti esemény az Újjá Teremtés ünnepe, ami le van írva a Bibliában – az akkor arról beszél, hogy allegorikusan mi történt a Fekete Lyukak kitörésekkor. Az Ószövetségi Biblia felszólítja a zsidóságot arra, hogy az Új Évet a március 21.-ei Tavaszi Nap-Éj Egyenlőséggel kezdjék. Akkor miért cserélték azt meg a szeptemberi – Orion Köd kitörésének dátumára? Miért nem a 3 ½ évvel későbbi CYGNUS KERESZT kitörését ünneplik, mint egy Új Év? A válasz egyszerű. A március 21.-én allegorikusan a TEREMTÉS kezdetét ünneplik. Március 25.-én este elkezdik ünnepelni a NAP SZÜLETÉSÉT, amit az Isten a 4. napon teremtett. Reggel amikor a NAP feljön, akkor megünnepelik a NAP születését. Minden 28.évben (1O227 naponta) ez a ciklus a ’Zsidó húsvét’ napjára esik. Ekkor van elénekelve a ’Birkat Hamachah’ ének a nap teremtésére. Idáig 2O6 28 éves ciklus telt el. Az utolsó az 2OO9 tavaszán volt. Mi nekünk magyaroknak van egy olyan szólása, hogy a Királylány (Vénusz?) olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de Őrá nem. Ez az allegorikus Vénusz dátum, ami június 2OO8.-a, amikor a Vénusz a Nap mögött volt. Ez a Vénusz Tranzit. A Magyar Egyiptomi Sumér teremtési történet azt mondja, hogy a Rá fáraó kezdett öregedni, és amikor a Rá/Nap a 17 - 18. évébe jutott ennek a sötét korszaknak, akkor a Shekmet (’Sakk Matt’) Oroszlán (4. év) az Emberiséget elpusztította. A vér vörössé színezte a folyót. Ismerős ez a Vörös Tenger / Folyó mitológia?

Ezt mi leírtuk Egyiptomban több mint 5 ezer évvel ezelőtt, és senki sem érti, mert vallássá lett fordítva és megváltást ígértek az igazság helyett. A Sakk Matt Oroszlánt, csak úgy tudták megszelídíteni, hogy vörös színű sört csináltak és adtak a mandragonból, vad almából kábítószert bele. Vért is kevertek bele, hogy a ’vérszomjas’ oroszlán rá harapjon. Na, most már kezd az Alma / ’Apple’ számitógépnek a neve is értelmet nyerni.

mes26

Most már ahogy rá nézünk az Iráni Pahlavi Shah nemesi címerre, látjuk az Oriont is - és azt, hogy az Oroszlánok ott vannak, ugyan úgy, mint hogy ott vannak az Angol Királyok címerein és majdnem minden ország miniszteri, ügyvédi, könyvtári, bank stb., épületek kapujánál. Nem akarok egy hosszú listát adni erre, de azt hiszem ez mindenkinek nyilvánvaló. Szóval, hol van ez az Oroszlán március 26.-án?

mes27

A fenti kép a Dendera Zodiákus másolata. Ez a legősibb csillagvizsgálati plafon az Egyiptomi Vénusz Templomból. Ha igazunk van akkor ezt ősi magyarok állították össze. Az 1. szám a március 26.-ai dátumot mutatja be. A Poláris a kör közepe. A vonal a Poláristól húzva keresztül megy a RÁ-K-on először. Utána elmegy az OROSZLÁN orra előtt, aki a Hídra kígyó hátán áll. A vonal utána keresztül megy az ARANY BORJÚ (’Shiva Asar’ héberül) szívén. Ez ugyan az csillagvizsgálati szempontból, mintha az ARANY SZARVAS-ról beszélnénk. Itt jön egybe a Kristuszi tanitás, a zsidó bölcsesség és az ősi magyar Szakrális tanitás az ÚJJÁ TEREMTÉSRŐL. Mindegyik vallás és mitológia ugyan arról a Napról beszél. Egyedül a zsidóság tartotta meg az év számolást.

Ha valaki nem ismeri pontosan a csillagászati részleteket, akkor az nem fogja felismerni azt, hogy ezek a dátumok, amiről beszélünk azok megvannak örökítve a Washington Monument által, rajta vannak az Egy Dolláros papír-pénzen, a politikai pártok címerén, minden mitológiában napra pontosan. A lista az olyan hosszú és annyira pontos, hogy az őrület, hogy ilyen sokáig ez titok maradt. Amiről írok, az még csak 1 %-a sem annak, amit az avatottak tudnak ezekről, már ezer évek óta. Sokan közületek meg azt gondoljátok, hogy ez egy nagy hülyeség, sohasem hallottunk erről, ezt a Gáspárék találták ki. Ja, jó lenne, ha úgy lenne, ha az lenne az igazság, de sajnos nem.

Ahogy említettük, mind az Egyiptomi ’istenkék’ nevei magyarul voltak le írva – KAPARÁ, KANNA, ERŐ, VEZÉR, ANYÚ, ANYÚKŐ, VAS RÚD, SAKK MATT, SŰTŐ KŐ, KŐFŐ stb., . Nehéz lesz ezt mind bebizonyítani, mert nagyon sok anyag és senkit nem ismerünk, aki ezzel csak még egy kicsit is tisztában van. Reméljük, hogy ezer és ezer példa után nyerünk híveket.

mes28

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) I. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) II. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. III. Rész ⇒ 

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. IV. Rész ⇒  

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) V. Rész ⇒

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások