20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 április 27, kedd

Magyar Egyiptomi Nyelv 1. rész

Szerző: dr. Gáspár Vilmos Sándor és dr. Gáspárné Fejős Éva

Az elmúlt 10 – 20 évben egy pár nagyon fontos FEKETE LYUK lett felfedezve a tudósok által. A legnagyobb fekete lyuk az Univerzum közepén az S5 OO14. Ennek a fénye a Cepheus (Kefeus/KhuFu/KőFő) csillagképben található meg a Poláris Medve csillag mellett. Ezt nagyon fontos tudni, mert ennek a titka le lett írva a Bibliában, vallásokban, de igazából csak magyarul lehet megfejteni.

Magyar Egyiptomi Sumér (M.E.S.)
Nyelvű Asztronómia

Bemutatkozás

Első Rész

A legnagyobb fekete lyuk az Univerzum közepén az S5 0014. Ennek a fénye a Cepheus (Kefeus/KhuFu/KőFő) csillagképben található meg a Poláris Medve csillag mellett. Ezt nagyon fontos tudni, mert ennek a titka le lett írva a Bibliában, vallásokban, de igazából csak magyarul lehet megfejteni.

Ezt be fogjuk mutatni részletesen az egyiptomi magyar nyelv segítségével. A másik három fekete lyuk, 1 - a Nyilas A - a galaxisi Tejút közepén, 2 - a Cygnus Fekete Hattyú – másik nevén az Északi Kereszt és 3 - a legfontosabb a magyar szemszögből az ORION KÖD. Az Orion Köd - persze a magyar nemzet teremtésének az alapja. Ménrót, vagyis Nimród, aki az ORION csillagképet jelképezi, az nem csak a magyar nemzetnek, de sok más népnek is a megmentője.

Ha egy emberről lenne szó, akkor az lehetetlen, hogy egy Nagy Vadász élt a múltban, aki az Apacs Indiánoknak a Tej-úti megmentője volt. A Hinduknál a Prajapati-ként szerepelt ez az Orion. Valahogy a klasszikus görög mitológiában, Egyiptomban, Izraelben, a Perzsáknál mindenütt megjelent Orion, mint egy hős. Hát most már tudjuk miért. Ő a Földhöz lévő legközelebbi Teremtési Fekete Lyuk. Ő benne él egy Csillag Óvoda, ahol csillagok és bolygók, mint BESZ, a BARNA TÖRPE csillag él. Ott a csillag óvodában a barna csillagból és másokból a Nap csillagok és bolygók születnek.mes1

← Van egy BARNA TÖRPE csillag a TRAPÉZIUM csillagképben az ORION KÖDBEN, ami kb. minden 58OO évben keresztül megy egy növekvő fázison. Mint a napunk vagy a bolygók, Ő is egyszer majd egy megérett nap vagy csillag lesz.

A növekvő fázis alatt egy robbanás történik minden 58OO évben, ami egy fokkal közelebb hozza a Barna Törpe csillagot a felnőtt mivoltához. Ennek az égi folyamatnak az első fázisa az Karácsonykor - történt a múltban, 5786 évvel ezelőtt. Ez okozta a hőmérsékleti változást, a Jégkorszaki ciklusokban. Ez az Újjá Teremtés titka. Az ősi egyiptomi szó arra, hogy TITOK az BESZ. Ezért is Ő az égi TITOK. BESZ a neve ennek a BARNA TÖRPÉNEK. Amig a BESZ emléke ÉL, és az ősi magyar nyelv BESZ-ÉL, addig a Titok is él. Ezért nehéz sok embernek megértenie azt, hogy miért ünnepelték a Hinduk, ugyan úgy, mint a Kereszténység előtti római ’Mitra - isten fia’ imádok, és persze a mi Krisztusunk is a december 25.-ét, mint az ’égi megváltó’ megjelenését. Ahogy megismerjük a csillagvizsgálati jeleket és állomásokat, akkor hamarosan rá jövünk arra, hogy ez az égi esemény az, amit minden vallás próbál az emlékünkbe tartani anélkül, hogy a tudományt megmagyarázná mögötte. Én katolikusként nőttem fel. Szóval itt hirtelen fel kellene háborodnom, hogy ne keverjük a vallásokat össze, mert az enyém az igazi hit. Tehát, csak nézzük akkor meg hogy a Vatikán bölcs vezetői talán megtartották-e ezt a tudást? Ahogy böngészek a Vatikánban az ’Ádám Teremtése’ festmény kerül a szemem elé. A bölcs Reneszánsz Pápa 2. Gyula megkérte Michelangelot, hogy fesse meg ezt a képet. Az Isten mögötti háttér az egy AGY keresztmetszete, ezt már 3O éve tudjuk. Még a híres amerikai orvosi magazin JAMA is irt erről 1O-1O-199O-ben. A nagy kérdés az lett, hogy – ’Kinek az AGYA van az ISTEN mögött a Sixtusi Kápolnában megfestve?’ Persze ezt most majd hamarosan kitaláljuk. Mivel a Szűz Mária története ez a galaxisi szűz példáján lett elmesélve, igy meg kell ismernünk ezt a SZŰZ-et is, aki ott van már millió évek óta a Tejúton. Ezért hívták az ősök Őt a szűznek szeptemberben, mert akkor történt a ’kozmikus szülés’.

mes2

Ez a TEJÚT, a galaxisunk szeptemberben ahogy a Földről lehet látni. Persze mi raktuk a fekete vonalat a Tejút kőré és mi raktuk be a testrész neveket, de aki megtalálja a Szűz jegyében ezt a Tejúti formát akkor látni lehet, hogy ez nem kitaláció, hanem igazából ez a formája a galaxisnak szeptemberben. Ez a GALAXISI SZŰZ. Az ORION az AGYÁBAN van és a CYGNUS Hattyú – ÉSZAKI KERESZT a MÉHÉBEN. A lába alá esne a galaxisi központ Nyilas A, amit most nem látunk ezen a képen. Az Orion szó felett és a szűz feje között ezen a képen látjuk a Taurus Bikának a SZARVÁT. Ez van az ’Iszisz’ - egyiptomi istennő fején. Tehát csak így lehet az ősi egyiptomi üzeneteket megérteni a csillagokon keresztűl. Tudnunk kell, hogy az év melyik időszakában melyik csillagkép jelenik meg az égen.

Ismernünk kell a csillagképeket, a kozmológiát, a galaxist, a Univerzum fel építését, mert az őseink igy írták le a Teremtés, vagyis az Újjá Teremtés tudományos lényegét.

mes3

Na, legalább most már értjük, hogy hol van az Isten. Valakinek az AGY-ában. Persze ez az Isten lehet, hogy csak a kis isten, talán a Fiú, aki EGY az ATTYÁVAL. De akkor hol az ATYA? Na, majd azt is megtaláljuk a kutatásaink során és igy a katolikus és tudományos agyam elfogja fogadni azt, hogy az Istenünk az egyetlen Tudós és csak azt értjük majd meg amit Ő akar. Na persze hogy megtaláltuk az AGY-at, az még mindig nem ad választ arra, hogy hol van itt a BESZ, Barna Törpe csillag a Trapézíum csillagképben. Gondolkodtatok már azon, hogy miért is van az a sok törpe a Télapó körül, a karácsonyi műhelyében?

Mindenesetre, egy amerikai kutató, vagyis inkább egy misztikum, Danny Wilten rájött arra 2O12-ben, hogy az AGY háttér az az ORION KÖD Fekete Lyuk. Pont abban az időben a Cornell Egyetem asztró-fizikusai a világ minden részéről egybe jöttek a Cseh származású Dr. Subr vezetése alatt és bejelentették, hogy van egy ’száguldó’ fekete lyuk az Orion Ködben. Ez az AGY.

mes4

Itt ezen a képen, ami a NASA-tól van, belerajzoltam a SZIVET oda ahová a TRAPÉZIUM csillagkép esik. Természetes alig látható ezen a nagy ORION KÖD képen a kis TRAPÉZIUM. A következő képen megmutatjuk jobban a helyét a Trapézium csillagképnek. Igy könnyebb lesz érteni az ősi Magyar Egyiptomi Sumér jeleket. Az ősi egyiptomi istenkék fejére (ott az AGY, SZEM, TOBOZ MIRIGY) rárakták a TRAPÉZIUM alakú VÖRÖS KORONÁT (’Deserőt’) és abba a FEHÉR KORONÁT (’Hegyet’) ami a BINÁRIS FEKETE LYUK alakját jelképezi.

mes5

Ezt a BESZ csillagot, ami az ORION KÖD kitörésének a jelképe, Őt az egyik Egyiptomi Teremtő istennek hívták, és össze ’KŐ-TŐ-ték ezt a KÉT Teremtési Testvérrel és a Föld két tengelyével.

mes6

Itt kezd a Nimród / Ménrőt (ORION) atya története érdekessé válni a Két Fiával HUNORRAL és MAGORRAL.

Sokkal könnyebb nekünk arra gondolni, hogy a csillagképek szolgáltak arra, hogy az őseink elmeséljenek egy nagyon fontos történetet arról, hogy mi történt a Földel akkor amikor egy Új Világ Rend kezdődött 5786 évvel ezelőtt. A zsidó rabbik által akkor történt a Teremtés. Ez persze tudományosan az Újjá Teremtés titka, mivel a jégkorszakot kutató Szerb Milankovitch teória által kb minden 23OOO (4 x 5786 = 23144) évben egy domináns ciklus, ’az Isten egy ujja’ befejeződik.

Az 5786 év az a negyede ennek a ciklusnak, és ahogy majd meglátjuk, ezek a gyors klima változások azok, amik az Újjá Teremtés mitológiáját irják le. Tehát durván minden 58OO évben egy gyors változáson megy a Föld keresztül. Ezt Egyiptomban a magyar sumér nyelven irták le és ezt fogjuk bemutatni. A legkönnyebb lenne az Orionnal kezdeni, mert azt hamar ki lehet bontani, ... még az Egy dolláros pénzen keresztül is. Pontosan tudjuk az évet és még a napot is amikor ezek a Fekete Lyukak, az Orion Köd és a Cygnus Hattyú – Északi Kereszt csintalankodtak.

Hamarosan ez megint megfog történni. Sajnos, gyorsabban, mint Ti gondoljátok. Nem akarok túl politikai lenni, de minden, ami történik a világban most és józan ésszel nem megmagyarázható, a virus ami lezárja a világot, az mind erre van alapozva amit itt fogunk tanitani.

Majd szép lassan ez kitisztul. Azért nem érti senki, hogy miért volt olyan könnyű az Amerikát szocialistává forditani a nyilvánvaló választási csalásokkal, mert a tömegek nem értik azt, hogy a globalisták mit tudnak és hogy mire készülnek. A Marx és Engels dédunokái furfangosan ki figurálták azt, hogy hogyan tegyék az egész világot a térdükre. Amit megfogunk tanulni az még a legtöbb titkos szövetségi tagság előtt is titok. A tanulmányaim szerint 99.99 %-a a titkos társaságoknak sem tudja ezt így. Szóval csak a magyar egyiptomi sumér nyelv tudja ezt tökéletesen.

mes7

Na, nem is kellene mondanom, hogy az Attila Fejedelem, ha a Rómaiak felett győzedelmeskedett volna, az helyett, hogy kegyelmet adott nekik a Pápa kérésére, akkor most nem kellene visszamennünk és ki javítani mind azt a ’hibát’, amit a Rómaiak bele raktak a mi ős Magyar Egyiptomi Sumér nyelvünkbe. Én gyanakszom, hogy ezt direkt csinálták, hogy ne legyünk képesek ezt az ősi tudást feleleveníteni. De megbuktak, itt vagyunk és újra felfedezzük az ősi bölcsességet.

A ’e’ betű, mint egy spirál majdnem, amit mind az ősi görögök, és még az amerikai szenátus is a falaikon tart, mint egy folyamatos vonal a fekete és fehér össze kötödésekkel - az klasszikus. Ezt voltak képesek a ’tudós’ nyelvészek a ’h’ betűvé varázsolni, hogy ne értsük meg az ERŐT. Hóruszt csináltak ebből. Az ’e’ betűről az Orionnal kapcsolatban még beszélünk.

Még 2OO évvel ezelőtt is az Egyiptológusok ezt ’H-ERU’-nak fordították. Aki ismeri az ősi mondákat azt it ERU-ditának (ERU-dite) hívjuk az angol nyelven. Nincs nekik Ő betűjűk, tehát ez a legjobb az ERŐ helyett. Ki engedte meg a ’nyelv újítóknak’ meg azt, hogy ezt így kifacsarják és ’hóruszt’ csináljanak ebből az ERŐ-ből? Hol van a ’ó’ betű, az ’u’ és a ’h’ betű, amit a Hóruszba becsempésztek, meg a többi, amit hozzá adtak?

Mi engedtük ezt meg, mindenki, aki ezt nem tanulmányozta és csak elfogadta az ő kitalálmányukat. De ez történik minden tudománnyal, amit nekünk ’rabszolgáknak’ nem kell, hogy tudjunk azt a doktorátusok érthetetlenné teszik. Egy pár fejezet után majd egyenként bemutatom, hogy ők - akik ezt rendezik nagyon jól tudják, hogy ott egy ’e’ betű van. Azért van az ’e’ betűvel jelölve az internet, ami idáig egy sárga körrel volt bevonva. A sárga iv az EGY-enlitőt jelképezi. Ha az EGY-enlitőt meghosszabítjuk a KELET felé az ORION CYGNUS KARON akkor az ORION KÖDHŐZ fogunk eljutni. Onnan jön az ERŐ, ami a POLÁRIS és a MÁGNESES TENGELYT EGY-ensúlyba tartja.

Ezt bemutatjuk majd a következő fejezetbe. Tudom sokan kételkednek abba, amit most mi írunk. De csak annyit kell csinálni, hogy elő kell venni az amerikai EGY Dolláros papírpénzt és rá nézni, hogy mi is az a SZEM, ami a Piramis tetején van? Hét, csodák csodája, az az ORION KÖD-re mutató piramis. Na, de várjunk csak egy picit, az Izlám jele, a - csillag és ’félhold’ (kreszent) – is ugyan arra mutat. De még a Maják KEMENCÉJE is ott található. Nem beszélve arról, hogy az Ábrahám a NIMRÓD tűzébe dobta az áldozati bárányt. Mindent nem tudunk megmagyarázni egy fejezetben, de ha követitek az írásainkat akkor egy új világ fog ki nyílni előtettek, amiben a beavatottak jelei, az egyiptomi írások mind érthetővé válnak.

mes8

Amikor rájövünk arra, hogy a legtöbb teremtési mitológia az az ORION KÖD és a CYGNUS Fekete Hattyú – Északi Kereszt Fekete Lyukakról szól, akkor könnyebb lesz megérteni az ősi üzeneteket. A Maják ősi legendájában az Égi KEMENCE a HÁROM KANDALLÓ KŐ.

Még a mai napig is az első lépés a Majáknál amikor egy új házat építenek az, hogy a 3 kandalló követ elhelyezik a konyhában. Amikor elmagyarázzák, hogy hol van a Maja Kandalló vagy Kemence, akkor úgy magyarázzák azt el, hogy a két csillagot az ORION két lábából összekötik a harmadik csillaggal az Orion Övében – és az egy háromszöget vagy piramis alakot csinál. Ennek a piramisnak a közepén van a MAJA KANDALLÓ vagy MAJA KEMENCE. Úgy néz ki, hogy nem csak az Ábrahámnak, de a Majáknak is az Orion Köd egy kicsit forrónak tűnt a múltban. Legalább most már elkezdjük megérteni, hogy mik vannak ezek a titkos jelek mögött.

mes9

mes10

Ez az utolsó 14 év (5786 + 14 = 58OO). Jobbról balra áll a Thót, Gólya – Ibis, aki hozza a Babát. A megfogamzódás dátuma 25 december 2O21, a Baba születése az Egyiptomi Baba hónapra van jósolva. A régi dátum az 17 szeptember. Ma ez 2O22 Őszi napfordulóra van be állítva. Lesz-e születés? Csak a Jó Isten tudja.

mes11

Amit mi kezdünk érteni az hogy fogalmunk sem volt arról hogy ezek az egyiptomi képek miről szólnak. Szép lassan ébredezünk és látjuk a SZEMet. Most már tudjuk, hogy ez a Galaxisi Szűz szeme a szeptemberben. A SZEM FÉNYT és forróságot hoz itt. A szemből kijövő KAR az az ORION CYGNUS KARja a galaxisi Tejútnak. Ez az ’Á’ betű a híeróglifás ABC-ben. Hogy értsük azt, hogy kis barna törpe csillag a Fekete Lyukkal a TRAPÉZIUM csillagképnél van, így az őseink a TRAPÉZ alakú vörös vázával jelölik, amiben a két gyerta van. Így olvassuk az egyiptomi bölcsességeket.

Irta dr. Gáspár Vilmos Sándor és dr. Gáspárné Fejős Éva
(FB – Magyar Egyiptomi Nyelv www.adamevamedia.com)

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) I. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) II. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. III. Rész ⇒ 

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. IV. Rész ⇒  

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) V. Rész ⇒

Egyes kiemelések és külalak Zolitól.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások