20240424
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2021 május 27, csütörtök

Magyar Egyiptomi Nyelv 5. rész

Szerző: Gáspár Éva és Gáspár Vilmos

Az egyik legnagyobb titok a titkok világában az a tény, hogy az őseink ismerték a mitológia leghatalmasabb FEKETE LYUK helyét az Univerzum közepén már több ezer éve.

’KőFő’ (KhuFu)

A kis csillag, amit látunk a Cepheus (görög Kefeus, egyiptomi Khufu, vagyis eredetileg Sumér Magyar KŐFŐ) csillagkép tetején azt az Asztronómia ’Er RÁJ’-nak hívja. Er RÁJ - KIRÁLY-t jelent. Mások a PÁSZTOR Király néven ismerik. Tehát azok közülünk, akik vallásosak azt mondjuk, hogy az Isten a mi Pásztorunk, vagy Királyunk.

A Héberek úgy hívják, hogy az Univerzum Királya. Ez a tudás azt rejti magában, hogy az őseink tudták, hogy hol van az Univerzum közepe, ahol az Istenünk tudományosan ’tanyázik’. Lehetne vitatkozni, hogy van még nagyobb fekete lyuk is ott, de ebben egyezett meg a ’Mitológiai Tanács’ a múltban.

A Hinduk a Brahmának hívták és ők is ugyan arról a pontról beszéltek. Rá rakták szeptemberben a Cepheus (Kefeus/KhuFu/KőFő) csillagképet a galaxisi Vishnu köldök zsinórjára is így ábrázolták azt, hogy az APA (Cepheus / Fő / FŐ KŐ / FŐ CSILLAG KÖ-zép) és a FIÚ (Orion -D) az össze van -tve. Ezt a Katolikusok persze tovább vitték a teológiájukban, csak úgy, mint a Hamvas szerdát, amit már a Hinduk ezer évekkel azelőtt ünnepeltek. A RÁJ náluk is ’Ki-RÁJ-t’ jelent. Ez a nemzetközi hasonlóság a vallásos ünnepek között és a csillagvizsgálati azonosságok feltűntek egy ’pár’ kutatónak. Idáig ez a pár hivatalosan csak én vagyok meg a feleségem, a Gás-PÁR pár.

Senki mást nem ismerünk, aki ezt tudná hivatalosan. Mi vagyunk ennek a felfedezői! Először megmutatjuk a szeptemberi égi alapot erre, ahol a galaxisi szűz (’Virgin Galaktika’) testrészei szolgálnak alapul mind a teremtési mitológiákhoz a világ minden részéről és a JELENÉSEK könyvéhez a Szent Bibliában. Ezért tiltották be a papok a csillagok ismeretét!

v mes1

Azt megint csak értenünk kell, hogy az Univerzum KÖ-zepe az nagyon messze van, és a tudósaink állítják azt, hogy a FÉNYE ennek a legnagyobb Fekete Lyuknak (S5 OO14+81) a műszereink által a CEPHEUS (KőFő) csillagkép tetején, a Poláris Medve csillag mellett látható. A Cepheus-KŐFŐ meg mint láthatjuk a ’galaxisi SZŰZ’ KÖ-ld-ÖK zsinórán helyezkedik el. Ezt majd a Hindu mitológiában is megmutatjuk, hogy bizonyíték legyen a teóriánkhoz.

Ez a fenti kép a ’Peterson Field Guides’ könyv sorozatból ered.

A könyv címe angolul ’Stars and Planets’. Aki tud angolul, vagy éppen Amerikában él és a csillagvizsgálat iránt érdeklődik, annak ezt a könyvet érdemes megvenni, mert minden hónap csillagkép állásai meg vannak benne örökítve. Már le akarták állítani és kivonni a forgalomból évekkel ezelőtt, de szerencsére nem történt meg. A legfontosabb itt a képen az, hogy felismerjük a szűz ’KÖLDÖK-ZSINÓRJÁT’, amin a CEPHEUS csillagkép ül. Ez a ’pentagon’ forma persze fel lett ismerve a világ vezetői előtt is. A ’pentagon’ forma az Úr az öt ágú teremtési csillag közepén.

Ezt a tudást büszkén használják, mint a Pentagon épület formája az Amerikai FŐ-városban. A ’szőrricsárdbransonnak’ a ’Virgin’, ’Virgin Atlantic’ és ’Virgin Galactic’ cégei neve sem véletlenül ebből a tudásból erednek. Mint a 4O-dik ágú leszármazottja a Nagy Károly (’Charlemagne’) francia királynak az anyai ágán, a nemesi családoknál ezek a titkok jól ismertek. Nem beszélve a ’window / ablak’ számitógép alapítójáról, a ’billgatesről’ aki a 2. Erzsébet angol királynőnek a 13-dik ágú unokatestvére kétszer elmozdítva, az anyai ágon. Ezeket azért írom le, mert bizonyos magasabb rendű csoportokban, ezek a csillagászati információk köztudottak tudományosan, - de közben minket a csoda csináló ’isten-emberek’ mitológiájával traktálnak. Persze, ez nem változtatja meg az EGY IGAZ ISTEN mivoltját, de viszont minket megállít abban, hogy tudományosan megértsük a galaxis és az univerzum kozmikus alapját és a vallási próféciákat.

Most ezzel az újonnan felfedezett csillagvizsgálati tudással, vissza tudunk menni a teremtési mitológiákhoz és a Bibliának a Jelenések Könyvében található próféciákhoz, hogy meg tudjuk FEJ-teni a bibliai és mitológiai üzeneteket. Érdekes az, hogy a meg-FEJ-tés a FEJ – fő szóval van írva. A CEPHEUS Latinul FEJ-t jelent, de azt nem gondoltuk volna, hogy az eredeti Magyar Egyiptomi Sumér Kő Fő névből ered ez a Cepheus = FEJ / FŐ.

Ezt a fogalmat mi a Latinoktól kaptuk, de persze ők nem értették a KŐ szót benne. Tőlünk tanulták a Fej-Fő fogalmát a Sumér Fejedelemségben több ezer évekkel ezelőtt – és természetesen ezer éve visszaadták nekünk egy kicsit elferdítve.

Egy érdekes természeti tudásra alapított allegória itt a KőFő nevében az ’F’ betűre a TENGERI CSIGA példája lenne. A magyar egyiptomi sumér ’F’ betű ennek a Tengeri Csigának a példájára van építve. Az ’egyiptológusok’ az ’F’ betűt persze azt a viperával tévesztik össze és a fordításokban ’ph’-vá torzították. A Tengeri Csigának a fején van két hosszú antenna, ami a Föld vagy a KőFő dinamójának a két tengelyét jelképezi. Ez a tengeri csiga, amikor a teste már megfertőződik, akkor az lerágja a nyakánál a testét. A FEJE él csak tovább, még szív nélkül is egy pár napig. Aztán érdekes módon ez a Tengeri Csiga FŐ Fej az Univerzum közepén vissza növeszti a testét. Ez egy elég drasztikus példa arra, amit az ősi víziér mágusaink illusztrálni akartak az ’F’ betűvel. Ezzel szerintem azt próbálták bemutatni nekünk, hogy az ISTENI FEJ az Univerzum közepén, ami a Kő Fő, az indítja el a RE-GENERÁCIÓ periodikus ÚJJÁ-TEREMTÉS folyamatát. A Héberek ezt úgy változtatták meg, tették érthetőbbé, és tanították a népüknek egy egyszerűbb formában, hogy az Isteni Fej (’KőFő’) elkezd beszélni (’frekvencia/rezonálás’ jön ki a szájából), és figyelmezteti az emberiséget. Mivel ez megtörténik durván minden 58OO évben, igy a Tengeri Csiga példája addig tartana. Ahogy megvizsgáljuk a KőFő – Khufu (Kefeus / Cepheus). Nevét, érdekes módon elkezdjük megérteni a jelek értelmét. Elöszőr is látjuk, hogy a KAR A KORBÁCCSAL a KŐ betű-szó alatt van. Tehát, itt megértjük azt, hogy a Fejedelmi – Fáraói KORBÁCS az a FŐ ISTEN erejét jelképezi az UNIVERZUM KÖZEPÉN: A ’KORBÁCS’ szót a Koptók megtartották, úgy mint ’kurbásh’.

v mes2

Ez az egyiptomi neve a Khufu-nak (’KőFő’). Mivel Ő a védőszentje a legnagyobb gizai Piramisnak (ami az Orion Övét jelképezi), igy az Univerzum KÖ-zepe össze van KÖ-tve az Orion KÖDdel ami a legKÖ-zelebbi fekete lyuk az Orion Karon. Nem ismerve a kozmikus elemeket, elég nehéz ezt így megfejteni.

Most kezd nekem először tisztának lenni, hogy miért is nyomták az elitek a gyerekeiknek azt, hogy megkell tanulniuk a klasszikus görög mitológiát, még akkor is, ha nagyon értelmetlennek tűnik. Hirtelen, ahogy át alakítjuk a gondolatainkat csillagképekre, az helyett, hogy próbálnánk találni egy mondva csinált ’ember-isten’ palotáját, koporsóját, sirját. A történetek ’kincsei’ az égben találhatók, ott vannak a titkok elrejtve úgy, hogy mindenki szabadon láthassa. Ahogy rátekintünk a csillagképekre a Poláris MEDVE csillag körül, hirtelen el kezdjük érteni azt, hogy a klasszikus görögök milyen klasszul leírták a történetét a legnagyobb Fekete Lyuknak a teremtési mitológiáikban.

v mes3

A Föld dinamó modelljében van a Mágneses ERŐ a jobboldalon. Fent a 12 óra helyén van a POLÁRIS MEDVE, ami a Poláris Északnak az irány pontja. Ha valaki emlékszik arra, hogy a görög klasszikus mitológiában volt egy KIRÁLY, akinek a neve CEPHEUS (KőFő) volt. Annak a királynak volt egy felesége, akinek a neve KASSZIÓPEJA volt. A kettőjüknek volt egy lánya, akinek a neve ANDROMÉDA volt. Amikor a királyság, amit egy tengeri szörny veszélyeztetett, bajba került akkor fiatal szűz lányokat követelt a nagy gonosz tengeri Szörny. Hamarosan a királyság kifogyott a szűz lányokból és a szörny jött volna elpusztítani az egész világot. A királynak és a királynőnek dönteni kellett, hogy feláldozzák-e a saját szűz lányukat.

A lányuk az ANDROMÉDA volt. Végül úgy döntöttek, hogy feláldozzák az Andromédát, hogy hátha az egész királyságot így megtudják menteni. Oda kötözték az Andromédát (az ’ABLAK’, ami a Világra néz) egy KŐ-hőz a tengerparton, hogy a szörny jöjjön érte. Mint emlékszünk, az első hős, a Perszeusz jött és megmentette a szűz királylányt. ... Nem mondom most ezt tovább, de a képre nézve az tisztának tűnik, hogy itt nem királyságról van szó, hanem a Föld dinamójának helyzetéről és a FŐ fekete lyukról az Univerzum közepén.
A jobb oldalon a képen látható a Föld dinamójának modellje. Pont, amikor a 3. hónapja (Hathor) az Egyiptomi (és Kopt) évnek, aminek Új Éve 11 szeptemberében, és a 3. hónapja meg november 9 - 1O.-én kezdődik évente. Szóval itt azt állítjuk, hogy a 3. hónap, a Királynő hónapja indul el. Ez a ’W’, vagyis az asztronómiai Kassziópeja. Ekkor van az, hogy a Földön kívülről nézve a naprendszer síkja keresztezi az EGYenlitő síkját, ami a galaxisnak a Cygnus ORION KARJÁN jön le a KELETRŐL. Ennek a kereszteződésnek a vertikális meghosszabbításában van a Poláris Észak, ami a Medve Poláris csillagra mutat – arra a csillagra, ami soha nem mozdul el az égben. A Medve Poláris körül forog a FÖLD. Ezt a vonalat hívjuk az asztronómiában a NULLA vonalnak. Innentől számoljuk a 24 órát.

Tehát, amikor látjuk mi van ott bekeretezve a Föld főlőtt, akkor a Cepheus, Kassziópeja, és Androméda / Ablak a Világra - tűnik fel ebben a csoportisításban.

Mielőtt valaki azt hinné, hogy az Évike feleségemnek vagy nekem egy kicsit túl élénk az elképzelődési világunk, szeretnénk bemutatni egy hasonló példát a Hindu teremtési mitológiából. A Vishnu fekszik a Tejúti kígyó ágyon, ugyan úgy ahogy a szeptemberi galaxisi szűz lenne. A Köldök zsinórján van a FŐ Isten, Brahma. Ezt most már tudjuk egyezik a mi KőFő-nkel. 
v mes4

Ezen a Hindu képen a Vishnu férfi istenke van a szeptemberi ’szűz’ szerepében. A kígyó ágy a Tejutat jelképezi. A Vishnu KÖLDÖKÉBŐL jön ki egy zsinór, ami a vízi liliomhoz vezet. A liliomon ül a Brahma, aki a Hindu Teremtő Fő Isten. Ez ugyan az a Fő Isten, mint a Fő Kő, vagy Kő Fő (Cepheus) aki a szeptemberi galaxisi szűz köldökén ül. Ezt a következő képen majd bemutatjuk. Igy fedeztük fel a Kő Fő (Cepheus) ’Fő Istent’, aki a legnagyobb Fekete Lyukban ül az Univerzum közepén. Érdekes módon a Brahmának majdnem mindig 4 vagy 5 feje van. Nekünk ez azt jelenti, hogy mind a négy táj irányba néz, vagy az 5 fej a teremtés 5-re való osztását jelképezi. A következő képen a szeptemberi szűz jegyében található Tejút is mutatja, hogy a Cepheus (KőFő) csillagkép az a szűz köldök-zsinorján van.

v mes5

Most már hogy tudjuk, hogy hol lehet látni a legnagyobb Fekete Lyukat az Univerzum közepéről. A Pentagon alakú Cepheus a szűznek a köldök-zsinórján van, ugyan úgy ahogy a Brahma Teremtő Istene a Hinduknak a köldökzsinóron volt. Ahhoz, hogy az ősök tudják ezt az információt 6 ezer évvel ezelőtt, ahhoz nekik jobb műszereiknek kellett, hogy legyen annál, mint ami nekünk van most. Mi csak most egy pár éve fedeztük fel a S5 OO14+81 fekete lyukat. Az összefüggéseket meg egy pár éve mi ketten találtuk meg, szóval ennek a felfedezése a mi nevünkhőz tartozik. Ezt leírtuk angolul 2O18-ban a God’s Generator cimű könyvünkben. Oda adtuk kb. 2OO embernek, közöttük amerikai vezetőknek, hogy hátha valaki felfigyel, de idáig ez nem történt meg.

Hálásan köszönjük a Raffai Zoltán Úrnak a segítségét abban, hogy ezt közzé tehetjük.

Tisztelettel, Gáspárné Éva és Gáspár Vilmos

 

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) I. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) II. Rész ⇒

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. III. Rész ⇒ 

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv M.E.S. IV. Rész ⇒  

Magyar Egyiptomi Sumér Nyelv (M.E.S.) V. Rész ⇒

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások