20230206
Last updateK, 24 máj. 2022 4pm

rovas logo

2021 augusztus 27, péntek

Felhívás szülökhöz, vagy, gyermekek vakcinázása elleni tiltakozókhoz !

Szerző: Szakrális Magyarország csapata

Kedves Barátunk! / Javasoljuk, hogy postai úton tértivevénnyel add fel a mellékelt, jogi helyzetet elemző dokumentumokat iskola és kórház igazgatóknak egyéb vezetőknek, polgármestereknek, akik tőletek függetlenek ( városotokban, vagy szomszédos településen lévő intézmény adatait, vezetők nevét keressétek meg a neten ). 

A tértivevényt, mint bizonyító erejű dokumentumot tartsátok meg, hogy innentől ne mondhassa egyik egyik vezető sem, hogy ő nem ismerte a helyzetet, és konkrétan legyen megfenyegetve a nyilatkozat szerint! A szülői nyilatkozat eleje, ha nem szülőként, hanem a gyermekek vakcinázása ellen tiltakozó magánemberként küldöd, értelemszerűen elhagyandó.

Mi a lényeg: Az ellenállási nyilatkozat vége: 

"Végezetül, de nem utolsó sorban kérem küldjék meg az Önök felelősségvállalásának anyagi mértékét bármely fent felsorolt és még nem ismert mellékhatással kapcsolatban. Kérem vegyék figyelembe, hogy a vészhelyzeti engedéllyel ellátott kísérleti gyógyszeripari termékek esetében a mellékhatások teljes köre még nem ismert.

 ÖN a fentieket e nyilatkozat elolvasásával tudomásul vette, és ha ezután továbbra is bárkit kötelez, vagy kényszerít a Rendeletben foglaltakra, vagy bármilyen módon a vakcinák „felvételére” akar „ösztönözni”, kényszeríteni, vagy kötelezni, bármilyen módon, vagy minőségében,- ebben az esetben  bűncselekményben és emberiesség elleni bűntettben társtettesként részt vesz, és emiatt felelősségre lesz vonva !!!" 

A tértivevényeket őrizd meg, arról adatokat esetleg másolatot kérjük küldj a későbbi, felelősségre vonási fázisban történő  könnyebb kezelés okán. 

Üdv:  Szakrális Magyarország csapata


SZÜLŐI NYILATKOZAT letöltését a kitöltéshez ITT lehet letölteni: ⇒

Részlet a "Nyilatkozatból:

 "Tisztelt Igazgató !

A szülőknek küldött körlevelére reagálva a következőket szeretném Önnek közölni :

A kormány döntése, hogy beoltja a 12 éves és idősebb gyermekeket, és a 14.évet betöltött fiatalkorúak szülői beleegyezés nélkül dönthetnek az oltásról,-  ez a döntés egyértelműen ellentmond a WHO ajánlásának, sérti a Gyermekjogi Egyezményt, az Oviedói Egyezményt

 Az iskolai illegális oltási kampányok és a politikai döntések arra ösztönöznek engem, hogy kifejezetten megtiltsam Önnek a Covid-19 elleni védőoltás(??) (génterápiás gyógyszer) rábeszélését vagy rékényszerítését a gyermekem részére, és ezzel egyidejűleg azonnali jogi és bírósági fellépéssel járjunk el mindenkivel szemben, akik - beleegyezésem hiányában - részt vesznek az oltásban az Ön iskolájában, és Önnel, mint fő felelőssel szemben!

Bűncselekményben vesz részt, aki ezeknek a kísérleti mRNS gyógyszereknek valódi védőhatást tulajdonít, azt állítja vagy propagálja, hogy ezek valódi védelmet, és immunitást adnak a Sars2Cov-vírusfertőzzéssel szemben, és ezekre a kísérleti gyógyszerekre bárkit rábeszél a „védő” hatásra hivatkozva, annak ellenére, hogy ezt a gyártók nem állítják, szerintük ez csak a súlyos megbetegedés ellen, - de az ellen is csak „vélhetően” lehet hatásos, de a sürgősségi engedélyezés miatt elmaradtak a toxikológiai vizsgálatok és állatkísérletek, ezért nem ismertek a vakcinák közép és hosszú távú hatásai sem! Mostanra ismertté vált, hogy a Pfizer vakcina nem véd meg az újonnan felbukkant „delta” variánstól, a 2x oltottak többen kerülnek kórházba súlyos tünetekkel a variánssal való fertőződésük után. Mindezek miatt ennek a vakcinának a gyermekek számára történő beadása nagyobb kockázattal jár számukra, mint amennyi haszna lenne a 18 éven aluliak fertőződési és megbetegedési adati alapján is !

https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-manipulated-data-create-pandemic-unvaxxed-narrative/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=fd648cde-52b5-4a0d-b910-c7dca0e40f86

A további részleteket az eredeti SZÜLŐI NYILATKOZATBAN olvashatók


Az ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT teljes terjedelmével ITT tölthető le: ⇒

Részlet az ELLENÁLLÁSI NYILATKOZAT-ból:

A „Covid19” betegség elleni kísérleti vakcinák kötelező felvételére kötelező 449/2021.(VII.29.) kormányrendelet és egyéb munkaadói, vagy iskolai- egyetemi kényszerítések megtagadhatóak, mert :

1/- Az Oviedói Egyezmény alapján senki nem kötelezhető, vagy kényszeríthető olyan gyógyszerkísérletben való részvételre, ahol nincsenek meg a „tájékozott beleegyezés” feltételei, és a kockázat- haszon tekintetében nem érvényesül a tudományos mérlegelés követelménye. Az ilyen kísérletbe való kényszerítés, vagy kötelezés kimeríti az emberiesség elleni bűntett fogalmát, ezért az erre kötelező vagy kényszerítő rendeletek semmisek

Emberiesség elleni bűncselekmény Btk. 143.

143. § (1) Aki a lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadás részeként

a) emberölést követ el,

b) a lakosságot vagy annak egy részét olyan életfeltételek közé kényszeríti, amelyek azt vagy annak egyes tagjait pusztulással fenyegetik,

c) a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti,

d) emberkereskedelmet követ el, vagy kényszermunkát végeztet,

e) mást személyi szabadságától megfoszt, vagy fogva tartását jogellenesen tartja fenn,

f) mást szexuális erőszakra vagy annak eltűrésére, prostitúcióra, magzat kihordására vagy magzatelhajtásra kényszerít,

g) másnak súlyos testi vagy lelki sérelmet okoz,

h) politikai, nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nemi vagy más ismérv alapján meghatározható csoportot vagy annak tagját a csoporthoz tartozása miatt alapvető jogaitól megfoszt, bűntett miatt tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki emberiesség elleni bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) E § alkalmazásában polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadásnak minősül minden olyan magatartás, amely magában foglalja az (1) bekezdésben írt cselekmények polgári lakosság elleni sorozatos elkövetését, egy állam vagy szervezet politikájának végrehajtása vagy elősegítése érdekében.

2002. évi VI. törvény

az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel a védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény, valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának helyéről. , Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről 

1. § Az Országgyűlés az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel a védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezményt (a továbbiakban: Egyezmény) ), valamint az Egyezménynek az emberi lény klónozásának tilalmáról szóló, Párizsban, 1998. január 12-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyvét (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel hirdeti ki. (A megerősítésről szóló okirat letétbe helyezése 2002. január 9-én megtörtént.)

2. § Az Egyezmény angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

Egyezmény az emberi jogok és az emberi méltóság védelméről a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetében: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicináról

Preambulum

Az Európa Tanács tagállamai, a többi állam és az Európai Közösséget aláíró tagállamok, szem előtt tartva az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, amelyet az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1948. december 10 -én hirdetett ki, tekintettel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 1950. november 4 -i egyezményre, szem előtt tartva az 1961. október 18 -i Európai Szociális Chartát, szem előtt tartva a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmányát és a Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmányát, 1966. december 16 -án, tekintettel az egyéneknek a személyes adatok automatikus feldolgozása tekintetében történő védelméről szóló, 1981. január 28 -i egyezményre, tekintettel a gyermek jogairól szóló, 1989. november 20 -i egyezményre, tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagok közötti nagyobb egység elérése, és hogy az egyik módszer e cél elérésére az emberi jogok és alapvető szabadságok fenntartása és további megvalósítása, tudatában a biológia és az orvostudomány gyorsuló fejlődésének, meggyőződve arról, hogy tiszteletben kell tartani az embert egyedként és az emberi faj tagjaként is, és felismerve az emberi méltóság biztosításának fontosságát, tudatában annak, hogy a biológia és az orvostudomány visszaélése az emberi méltóságot veszélyeztető cselekményekhez vezethet, megerősítve, hogy a biológia és az orvostudomány fejlődését a jelen és a jövő generációi javára kell fordítani, hangsúlyozva a nemzetközi együttműködés szükségességét annak érdekében, hogy az egész emberiség élvezhesse a biológia és az orvostudomány előnyeit, felismerve annak fontosságát, hogy a biológia és az orvostudomány alkalmazása által felvetett kérdésekről és az ezekre adott válaszokról nyilvános vitát kell elősegíteni, emlékeztetni akarva a társadalom minden tagját jogaikra és kötelezettségeikre, figyelembe véve a Parlamenti Közgyűlés e területen végzett munkáját, beleértve a bioetikáról szóló egyezmény előkészítéséről szóló 1160 (1991) ajánlást, elhatározza, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket az emberi méltóság, valamint az egyén alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében a biológia és az orvostudomány alkalmazása tekintetébena következőkben állapodtak meg::

1. cikk

Cél és tárgy

Ennek az egyezménynek a részes felei védik minden ember méltóságát és identitását, és megkülönböztetés nélkül mindenkinek garantálják integritásának, valamint a biológia és az orvostudomány alkalmazásával kapcsolatos egyéb jogainak és alapvető szabadságainak tiszteletben tartását.

Mindegyik Fél megteszi belső jogában a szükséges intézkedéseket az Egyezmény rendelkezéseinek érvényesítéséhez.

2. cikk ........ 

A további részleteket az eredeti ELLENÁLLÁSI NYILATKOZATBAN olvashatók 

 

Megnyitva 608 alkalommal

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások