20210414
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2015 június 24, szerda

Miért üldözik a zsidókat?

Szerző: Jayne Gardener

Sokszor elgondolkodom azon, hogy a zsidók miért örvendtek közutálatnak, gyakorlatilag az egész történelem során. Ha tényleg "Isten kiválasztottjai", akkor ők kell, hogy legyenek a világ történetének legszerencsétlenebb népe. Miért üldözték őket korokon át? Miért hajtották őket a nácik marhavagonokba és szállították internáló táborokba, miért akartak egyszer és mindenkorra megszabadulni a "zsidókérdéstől?"

Ha Hitler a „végső megoldást" látta az egyetlen kiútnak, akkor ott lennie kellett egy (zsidó)„kérdésnek" is. Vajon a zsidók úgy viselkedtek, hogy azzal azokat az országokat, amelyben laktak, maguk ellenük fordították, vagy mindig csak szerencsétlen, ártatlan áldozatokká váltak? Válaszok után kezdtem kutatni, főleg az interneten, de a tárggyal foglalkozó könyveket is igyekeztem sorra venni. Amiket találtam, egyre inkább zavarólag hatottak rám. Nem tudtam például, hogy a történelem folyamán a zsidók 79 országból lettek elkergetve, némelyikből többször is. Nem tudtam, hogy a sok történet, amit a holokausztról állítottak és én olyan sokáig kérdezés nélkül elhittem, valójában mind fondorlatos hazugság volt.

A sok könyv, film, amiket láttam, olvastam a holokausztról - amelyek többször megríkattak -, nem voltak mások, csak egy vékonyan fátyolozott próbálkozás részei, a rendületlen szimpátia megalapozására Izrael irányában és hatásos csel a dollár billiók kizsarolására Németországtól és a 1.25 billió dollár kizsarolására Svájctól. Rájöttem, hogy a könyvet, amit tizenévesen sokszor elolvastam, még sírtam is rajta, Anne Frank Naplóját - legalábbis részben - másvalaki írta, nem pedig Anne Frank. Kiderült, hogy a vallomások a Nürnbergi perekben, melyek a "háborús bűnösök" kivégzéseit előzték meg, kínzással lettek kicsikarva. A vádlottak ügyeit vádlóik vizsgálták ki, bírálták el és végül az ítéleteket is ők hozták meg.

Tanultam a "hamis zászló" terrortámadásokról, elsősorban a Lavon-ügyről és a Liberty amerikai hajó tragédiájáról, amit az izraeliek támadtak meg az 1967-es háború alatt. 34 amerikai fiatalembert gyilkoltak le és még sokkal többet sebesítettek meg. Sót szórva a sebre, az izraeliek azt állították, hogy ez a tragédia egy egyszerű beazonosítási hiba szerencsétlen következménye volt, amit a Liberty túlélői szenvedélyesen tagadtak. Őket azonban, katonai bírósággal fenyegették meg, ha bárkinek bármikor elmondanák a történetet.

Olvastam Jonathan Pollard kémkedési ügyéről és más állítólagos "legszorosabb szövetséges" elleni izraeli zsidó kémkedésekről. Sokkot kaptam és elborzadtam mikor, tudomásomra jutott az izraeli katonák és a zsidó telepesek palesztinokkal szemben tanúsított bánásmódja az elfoglalt területeken. Izrael a Közel-Kelet egyetlen demokráciájaként tünteti fel magát, de az csak a zsidók számára demokrácia. A nem-zsidók nem számítanak egyenrangúaknak. Elszomorított a felismerhetetlenségig összeégett vagy szétlőtt testű ártatlan palesztin gyerekek látványa, miután az IDF (Izraeli Védelmi Erők) célba vette őket csak azért, mert palesztinok.

Körvonalazódott előttem történelmük, amit leginkább a pénzsóvár, tolvaj, hazug, manipulatív jelzőkkel tudok illetni, valamint fény derült uzsorás üzletpolitikájukra. Tanultam a radikális homoszexuális mozgalomban, a radikális feminista mozgalomban és a pornográfia-iparban, és az abortusz népszerűsítésében játszott szerepükről. Átláttam a szervezett bűnözésben, a rabszolga kereskedelemben, a polgárjogi mozgalmakban és a kommunizmusban játszott szerepüket, egy olyan ideológiának az elterjesztésében, ami számtalan ember haláláért és milliók elnyomásáért felelős.

Világossá vált számomra, hogy a szupremácista zsidók voltak azok, akik a keresztényellenes háborúk mögött álltak. Ők azok, akik el akarják távolítani Istent az eskütételekből és minden keresztény jelképet a közéletből, a kereszténységet kihajtották az iskolákból. Olvastam a babiloni Talmud gój-ellenességéről és gyűlölködéséről, Jézus Krisztus, Szűz Mária, a kereszténység és általában a keresztények felé tanúsított legmagasabb fokú tiszteletlenségéről, gyűlöletről.

Tudok „hücpéjükről", ami azt állítja, hogy a gójok élete nem ér többet egy háziállaténál, viszont a zsidók Istenhez hasonlatosak. Gójtól lopni vagy azt megölni elfogadott, de a zsidóság szent. Kezükben tartják a világ vagyonának legnagyobb részét, totális ellenőrzést gyakorolnak média és tudományok felett, holott a lakosságnak mindössze 2%-át teszik ki. Ők vannak a nevetséges „politikai korrektség" és a „gyűlölködni bűn" kitételek mögött, amik azért lettek megalkotva, hogy elhallgattassanak bárkit, aki rájön szándékukra és fel akarja rá hívni az emberek figyelmét.

Olyan férfiakat, mint Germar Rudolf, David Irving történészeket (és sokan másokat), akik nagy elismerésnek örvendtek, letartóztattak, megvádoltak és bezárattak speciális, zsidóságot érintő kutatásaik miatt. Más úgynevezett "revizionistákat" és "holokauszttagadókat" megfélemlítettek, megvádoltak csak azért, mert egyszerűen az igazságot keresték. Tudom, hogy a zsidók felelősek a liberális migrációs politikáért, ami megszülte a multikulturalizmus, „másság", „befogadás" és a pluralizmus rémisztő, negatív fogalmait. Ők azok, akik erőltetik a fajkeveredést, teljes tudatában annak, hogy ez a fehér ember teljes kihalásához vezet.

Világos, hogy az iraki háború egyedüli oka az volt, hogy Izrael az ellenséges államok destabilizálására törekedett és ezáltal akar hegemóniára szert tenni a Közel-Keleten. Elképzelhetetlen, hogy izraeli zsidó haljon meg ezért az ügyért, így a Bush adminisztrációban résztvevő "Első Izrael" cionistáinak segítségével belerángatták Amerikát a háborúba, hogy fiatal amerikai férfiak és nők vére hulljon az övék helyett. Ők azok tehát, akik a világ egyik legerősebb országának, az Egyesült Államoknak a külpolitikáját irányítják. Ők tartják ellenőrzésük alatt a Kongresszust, a Szenátust és Obamát, a bábelnököt. Kezükben tartják a filmipart és a televíziót, amelyek segítségével kigúnyolják a kereszténységet, a keresztény értékeket és a hagyományos család intézményét idejétmúltnak és nevetségesnek láttatják.

Miután ráébredtem, hogy a zsidók felsőbbrendűnek hiszik magukat, megtudtam az igazságot a zsidóüldözésekről, fel kellett írnom minden zsidókkal kapcsolatos elképzelésemet. Vajon miért viselkednek így minden társadalomban? Azonban bárhol élnek, előbb-utóbb túljátsszák a szerepüket és kiderülnek a hazugságaik. Ahogy egyre több ember tudatára ébred annak, hogy mi folyik körülötte és ki felelős ezért, a harag fel fog lángolni, ahogy a Szovjetunióban, vagy a kelet-európai országokban. Befolyásolhatják a televíziót, a mozit és a nyomtatott médiát, de a világháló még nekik is túl nagy falat. Még. A világhatalomra törekvő zsidók ellen napjainkban az internet az egyetlen hatásos fegyver, ennek útján juthat el mindenkihez az igazság.

Aki tudja, terjessze az információt, a cionisták bűntetteit és gazságait fel kell tárni! Te is tehetsz ezért, add tovább! A világ számít rád!

(Jayne Gardener - rense.com)

Fordította: Márton László - Jövőnk.info
Beküldte Teleki István

Megnyitva 3201 alkalommal

Hozzászólás   

#11 A hitjelképek szerepeleszerelt 2015-07-01 17:15
Idézet - sagi:
... a halál kultúráját tápláljuk, amint azt a megfeszített Jézust ábrázoló szobrok sokasága világosan jelzi is!


magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/hitunk/item/3604
#10 Erő tér 2.sagi 2015-07-01 06:52
Létezik a kriminalisztikának egy ága amelyet viktimológiának neveznek és az áldozatok felelősségét vizsgálja. Milyen gondolatok, feltevések, magatartás minták, tevékenységek az áldozat részéről, indikálják a potenciális elkövetőt a bűncselekményre. Az emberek életmódszerű kifosztásához szükséges feltételek közül néhányat az előző - Erő tér - című hozzászólásomban megpróbáltam bemutatni és már ott szóltam arról, hogy a szellemi ember helyett a fizikai embert, a testet, az egót éltetjük. Talán ez az áldozattá vált emberiség legnagyobb hibája, amely helyzetnek a kulcsa még mindig a kezünkben van, hogy tudatilag kerültünk kívül az örökkévaló létezés körén. Amíg az "egyszer élünk, élvezzük hát az életet!" gondolat uralja és motíválja tetteinket, addig az elmélkedés nem az élet igazi kérdéseiről, hanem a halott ember (Jézus kijelentése) vágyairól és félelmeiről fog szólni! Addig a halál kultúráját tápláljuk, amint azt a megfeszített Jézust ábrázoló szobrok sokasága világosan jelzi is!
#9 Erő térsagi 2015-06-30 22:47
Idézet:
Ma már az emberek - ha akarnának - tájékozódhatnának abban a kérdésben is, ami ideológiailag megalapozta a már több mint száz éve csúcsra járatott aljas, parazita uzsoracivilizációt. (Istóczy, Bartha, Ford, Marschalkó, Pike, stb. által leírtak). Ezért szerintem a nemzsidók is felelősek a tudatlanságuk miatt.
Ebben tökéletesen igazad van, csak éppen az kerüli el figyelmedet, hogy egy irányított erőtérben - amiben 1500-2000 éve élünk - csupán az erőtér központja helyeződött át. Ennek megfelelően a saulizmus akkor került holtvágányra amikor már az időközben bevezetett állami oktatási rendszer a gyermekkortól kezdődően biztosította az alattvalóvá képzést. Ebben eleinte még volt szerepe az egyházaknak, de ez a szerep fokozatosan csökkent, összhangban az Adam Weishaupt által a Rotschild család megbízásából összeállított és 1776. május 1-én bemutatott programmal, amelynek egyik pontja az összes vallás felszámolását irányozta elő. Ezen program több pontjának megvalósulását pedig a kommunista mozgalom célkitűzései szolgálták. A kommunizmus kísértete pedig már elegendő vonzással rendelkezett, így alkalmassá vált a tömegek aktívabb irányítására. Ezért a vallási dogmák alól való felszabadulás nem eredményezte a manipuláció teljeskörű felismerését, azokat csak a vallásokkal szemben ismertették fel a tömegekkel. Ez jól mutatja ennek a felvilágosodásnak az irányított jellegét, amint jelenlegi viszonyainkban is gyanakodhatunk manipulációra a tájékozódás/tájékoztatás tematikus irányítására!

A szabad elmélkedés lehetősége lenne feltétele annak, hogy az emberek elgondolkodhassanak az élet nagy kérdésein és felismerjék rabszolga mivoltukat! Azonban hiába volt az elmúlt évszázadok hatalmas arányú technikai forradalma, a termelékenység minden képzeletet felülmúló fejlődése, még mindig nem értük el a kőkorszaki körülmények közt élő törzsek életmódjának harmóniáját, mentális egészségét! A szellemi ember helyett a fizikai embert, az egót, a testet emeltük eszményképpé! A természettel való harmónia helyett leigáztuk, megbecstelenítettük és tudatlanságunkban műszaki megoldásokkal keresünk megoldást olyan igényekre, amelyek természetesebb módon is kielégíthetőek lennének, amint ezt az általunk primitívnek tartott népek gyakorlata bizonyítja.

A szabad elmélkedés lehetősége pedig életmódunkból következően korlátozva, de leginkább blokkolva van! Hiába a termelékenység, a mindennapokat megkönnyítő műszaki megoldások sokasága, figyelmünket leköti a civilizáció megannyi követelménye, lehetősége és csábítása! Nem véletlenül van ez így! Ez is az erőtér része, tényezője. Az emberek figyelme még mindig külső dolgokra van irányítva, csak ezt most már nem Istennek nevezik, hanem munkahelynek, iskolának, hivatalnak, televíziónak, segélynek, politikának, hiradónak, reklámnak, stb. Mára eljutottunk odáig, hogy a legteljesebb harmóniát biztosítható család is a megosztás eszközévé vált, hiszen a szülők munkába járása, a gyermekek iskoláztatása, a szükséges anyagi feltételek biztosítása, a társadalmi elvárásoknak való megfelelés igénye számtalan súrlódás és konfliktus forrása lett.

A szabad elmélkedés legfontosabb feltétele pedig az önellátás, önigazgatás lenne! Ez nem azonos azzal, hogy a fizetés elegendő a család megélhetésére! Nem azonos azzal, hogy választhatok azon jelöltek közül, akiket valakik választhatóként kijelöltek számomra! Az önellátás a saját termelésből való megélhetést jelentené, de érdekes módon ezt az oktatásban korszerűtlennek nevezik elejét véve annak, hogy valaki ezt tartsa életmódja kulcsának. Az önellátás természetes módon ellenérdekelt a szabad kereskedelem mai gyakorlatával szemben, amikor a paprika a tengeren túlról érkezik.

Tehát az emberek, ha akarnának, tájékozódhatnának... Miben is? Amit a tv-hiradó és az újságok rázúdítanak? Mikor is? Amikor az információs forradalom még séta közben is susog a fejének? Hogyan is? Amikor életének legfontosabb tevékenységében, családjának ellátásában sem független? Mert az elmélkedésnek innen, az életfeltételek saját erőből való megteremtése és folyamatos biztosítása irányából kellene indulnia, hogy megérkezzen a közösség, a falu, a járás, az ország és a világ gondjainak felismeréséhez!

Nem annyira egyszerű ez, sajnos!
#8 A saulizmus mint Stockholm-szindrómasuhu 2015-06-30 10:58
suhu töröltette írásait
#7 Korrekciósagi 2015-06-29 20:03
Idézet:
Abban Bogár Lászlónak igaza van, amit mondott,
Helyesen (Suhu szerint) Bognár József
#6 Gellért tér 3.sagi 2015-06-29 18:35
Idézet:
Az egész zsidó kiválasztottsági mítoszt a nemzsidók (gojok) tartják életben az általuk is elhitt Biblia köztudatban tartásával.
Nehogy már a (Talmud által) [censored]nak tekintett gójok legyenek a kiválasztottság tudat éltetői, mikor az egyházi inkvizíció, a szellemi pályákra rátelepedő zsidóság másfél ezer éve, egyre fokozódó mértékben sulykolja, ma már genetikával is megfűszerezve és természeti törvény szintjére emelve a zsidó génkoktél felsőbbrendűségének tudatát!

Abban Bogár Lászlónak igaza van, amit mondott, de ezt nem kellene ellenünk karikírozni!
#5 Kiválasztottak? Kicsodák?suhu 2015-06-29 11:14
suhu töröltette írásait
#4 Szóval tévhitleszerelt 2015-06-28 16:44
#3 Gázamegy elek 2015-06-28 10:59
Lucifer népe, a zsidóság fáj a Földnek. A holokauszt szelekciója a zsidóság vezetői nélkül nem jöhetett volna létre R. Garaudy szerint. Simone Weil zsidó vallásfilozófus őszintén feltárta a szövetség népe pályájának mozgató rugóit. Izrael Samir egy, igaz, zsidó gondolkodó mutat példát a palesztinokkal szembeni emberségből.
#2 CímErnyősné 2015-06-25 16:44
Ha csak egy krizantõm, akkor........csak egy krizantõm .
Köszönöm!

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások