20240221
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2014 március 03, hétfő

Időszerű / Ukrajna népei: Rabok lesztek, vagy szabadok?

Szerző:

Az írás megjelentetési ideje: 2014-03-03 / Most időszerű ezt újra olvasni emlékezve Őszkatona akkori igen figyelemreméltó bölcs figyelmeztetésre. Fontos, hogy olvasd el a hozzászólásokat is a cikk alatt!

"NE TÜZELJETEK TESTVÉREITEKRE! NE TÜZELJETEK FAJTÁTOKRA! NE HAJTSÁTOK VÉGRE A GONOSZTEVŐ IDEGEN KISSEBBSÉG "PARANCSAIT"! 

Politikai hírekkel általában nem foglalkozunk. De testvéreink(*) kritikus helyzete Ukrajnában általában, és Kárpátalján kimondottan, arra késztet bennünket, hogy honlapunk foglaljon állást ebben az esetben.

Ami most Ukrajnában zajlik félelmetesen hasonlít a Cohen (Kun) Béla-vezetett zsidó patkánylázadásra Magyarországon 1918-19-ben. (http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/harcaink/item/3815,  /  http://magyarmegmaradasert.hu/in-english/our-history/1701).

Mindkét esetben nyugateurópai bankárdinasztiák dolgoztak ki, pénzeltek és juttattak hatalomra egy törvénytelen zsidó helytartót. Cohen (Kun) Bélát a nyugateurópai és amerikai zsidó dinasztiák (pl. Loeb, Khon, Schiff, Rothschild) pénzelték Franciaországból Lenin (zsidó Blank család ivadéka) közvetítésével. Arszenyij Jacenyukot hasonlóképp nyugateurópai és amerikai zsidó dinasztiák pénzelik, ezúttal Belgiumból (Brüsszelből). Kétségtelen, hogy a napokban hatalomra tolt Arszenyij Jacenyuk(**) és zsidó fajtársai megbízása Ukrajna népe teljes leigázása. Ezt minden józan ésszel rendelkező ember félreérthetetlenül olvashatja az EU Ukrajnának szánt föltételeiben (http://www.hidfo.net/2013/12/05/ukrajnai-helyzetjelentes-hidfonet-modra).

Eszközük ma épp úgy a szüntelen hazudozás és hamis propaganda mint 18-19-benvolt nálunk Magyarországon. Na meg, természetesen, a terrorizmus, azaz félelemkeltés, avval a különbséggel, hogy terroreszközük ma nem a kötél, hanem mesterlövészeik golyói. De hóhéraik ugyanazok a gonosztevők, akiket már négyezer évvel ezelőtt hébernek ("habiru", "hálóval, behálózással gyilkol") hívott az emberiség.

Jelen pillanatban magyar és ukrán testvéreinket csak az ukrán hadsereg képes megmenteni a pokoltól. Fölhívjuk vezéreik figyelmét Andrei Tarasov ukrán altengernagyra, aki hazafiassan visszautasította a Kijevet terrorizáló patkánykormány "parancsát".

Ukrán hadvezérek!

Fontoljátok meg jól a törvénytelen rendeletek és parancsok teljesítésének következményeit. NE TÜZELJETEK TESTVÉREITEKRE! NE TÜZELJETEK FAJTÁTOKRA! NE HAJTSÁTOK VÉGRE A GONOSZTEVŐ IDEGEN KISSEBBSÉG "PARANCSAIT"! Az egyetlen igazi hatalom most a ti kezetekben van. Emlékezzetek eskütökre.

Az, hogy mit fogtok látni tükrötökbe meg unokáitok szemébe most dől el. Vessétek be erőtöket hazátok megmentésére a fővárosotokat terrorizálló patkányok karmaiból még mielőtt azt el nem vesztitek, mint ahogyan azt mi magyarok elvesztettük 1918-19-ben. Mert ha nem, ti is elvesztitek hazátok kétharmadát - vagy az egészet.

Testvéri szeretettel
leszerelt

__________________

(*) Az ukránok, lengyelek és horvátok genetikailag őshonos magyar testvérnépek (Semino és társai, 2000).

(**) Egy "pimasz kis zsidó" (Serhiy Ratushniak, 2009).

Hozzászólás  

#2 Ukrajnai elnökválasztásleszerelt 2014-04-28 22:39
Az alábbit az Ukrajnában sínylődő kárpátaljai és a tudtuk nélkül testvér-gyűlöletre(1) szított véreink figyelmébe szeretném ajánlani.

Kétségtelen, hogy ha a nyugati zsidó bankárdinasztiák által pénzelt galíciai zsidók továbbá is bitorolják a hatalmat Kijevben, a május 25.-ére kitűzött ukrajnai elnökválasztáson csak valamelyik fajtársuk kerülhet e hatalom közelébe. Nem számít melyik, csak elkötelezett zsidó helytartó legyen.

A 23 jelölt közül a régebben bájosnak is mondható Timosenko Julija jelentős népszerűséget élvezett a 2010-es elnökválasztáson. Föltételezhető, hogy Ukrajna jelen zűrzavaros politikai állapotát kihasználva, azt 2014-ben növelni fogja. Bár Ukrajna lakosának teljesen mindegy, hogy a bankárdinasztiák melyik helytartója ül be végül is az elnöki bársonyszékbe, a csalódások elkerülése érdekében, jól teszi, ha tájékozódik ezen elnökjelölt kilétéről mielőtt voksol - ha úgy dönt, hogy van értelme a voksolásnak.

Senkit se tévesszen meg a szándékosan érzelmeket célzó népies festett frizura(2). Timosenko Julija, korábban, Telehina, azelőtt, Hrihyan, egy földgáz privatizálásból meggazdagodott zsidó nő, Ukrajna egyik leggazdagabb személyisége. Apja a galíciai zsidó családból származó Volodymyr Ábrámovych Hrihyan (Grigyan). Apai nagyapja, Kapitelman Kelmanovych Ábrám, egy Örményországból Galíciába vándorló zsidó család leszármazottja. 1940-ben a közpénzből fönntartott zsidó egyetem vezérigazgatója volt a ma Sniatyn néven is ismert héber Shtetl-nevű gettóban. Timosenko anyja is zsidó - saját fajtársai szerint is: Ukrajna közlekedési minisztere, a szintén zsidó származású Chervonenko Yevhen, Ikhelson Yevhen-nel együtt kiadott, a Segodnya-ban 2005 szeptember 1.-én megjelentett, magyarra fordítva, A zsidó botrány a kormányban című irományában határozottan állítja, hogy Timosenko Julija is, anyja is zsidó.

Mindez, természetesen, jelentéktelen, ha a kárpátokontúli szkíta őslakók még az elnökválasztás előtt meghiúsítják a keleteurópát is (újra) a teljes rabszolgasorba dönteni szándékozó bankárdinasztiák terveit. Mi, a magyarmegmaradasert.hu honlap szerkesztősége, ezt reméljük, ezért imádkozunk. Többet, sajnos, nem tehetünk.

_______________

(1) A mai Ukrajna területén élő őslakó genetikailag magyar testvérnép (Semino és társai, 2000).

(2) Timosenko Julija természetes arcképe megtekinthető itt: magyarmegmaradasert.hu/images/stories/k_keptar3/timosenko.jpg.
#1 2621 Verőce, Lugosi u. 71.S. Tejfalussy András 2014-03-04 19:15
Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, ).
MEHNAM-info / ANTISZEMÉTIZMUS / Vitarovat

Kód: ingatlanspekulacios-haboru-140302

Ingatlanspekulációs háború? Az Izrael-körüli és ukrajnai háborúskodás is egy több mint 100 éves ingatlanspekuláció kelléke?

1. 1910-ben közzétette az Alliance Israelitée, hogy a világ vagyonos zsidói összeadják a pénzt Magyarország és Galícia nem zsidó lakosai kiűzéséhez, eltüntetéséhez és országaik "kizárólagos zsidó tulajdonba vételéhez".
2. Trianonnal megbontották Magyarország területi egységét és a magyarok ellenfeleivé tették a "Magyarország szétszakítási zsákmányból" részesített szomszédos államokat.
3. Előbb a kommunista zsidók megszerezték a magyar területek feletti rendelkezést, majd a gyermekeik a rendszerváltás alkalmával magánvagyonukká tették, megszerezték azokat.
4. Az Antal kormány megengedte, hogy a külföldiek Magyarországon telephelyet létesítő cégei tetszés szerint vásárolhassanak magyar termőterületeket és egyéb ingatlanokat.
5. Pozsgay Imre (állítólag) megígérte Izraelben, hogy Ukrajnából majd áttelepülhet Magyarországra 1 millió zsidó.
6. Előbb Kissinger, majd később mások is hangoztatni kezdték, hogy Izrael már nem sokáig tartható fenn.
7. Az Izraeli elnök elkezdte nyilvánosan is hirdetni, hogy Izrael felvásárolja Magyarországot is.
8. Magyarországon elkezdődött a stratégiailag fontos ingatlanok izraeliek által felvásárlása.
9. Megkezdődött az izraeliek részére felajánlható lakóparkok létesítése.
10. Az EU vezetők megállapodtak az Izraeli vezetőkkel, hogy Izrael és az EU országainak cégei egymáshoz korlátozatlanul ("liberalizáltan") betelepülhetnek.
11. A jelenlegi kormány elfogadtatta az országgyűléssel az izraeli cégek Magyarországra liberalizáltan betelepülését.
12. Mivel Izrael körül egyre több a kiszámíthatatlan végkifejletű háborúskodás, az izraeliek fontolgatni kénytelenek a cégeik és családjaik Magyarországra áttelepítését, menekítését.
13. Ukrajnában is fokozódik a kiszámíthatatlan végkifejletű háborús feszültség, és emiatt az ukrajnai zsidók is fontolgatni kénytelenek a cégeik és családjaik Magyarországra áttelepítését, menekítését.
14. A magyarországi ingatlanfelvásárlók nagy haszonnal eladhatják a (kiprovokált) háborúk miatt életveszélyessé vált (tett) Izraelből és Ukrajnából menekülni kényszerülők számára a kivándorolt, kipusztult, bankok által csődbe juttatott magyaroktól olcsó végrehajtási áron felvásárolt ingatlanokat.
15. Az izraeli cégek tulajdonosai a cégük által bérelt, ill. megvett magyarországi termőföldek és egyéb ingatlanokat átírathatják itt született magyar és vagy kettős (izraeli-magyar, ukrán-magyar stb.) állampolgár gyerekeik és egyéb zsidó rokonaik tulajdonába.

Verőce, 2014. 03. 02. Tejfalussy András

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások