20240624
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

2016 november 04, péntek

Ördög / III. rész. XI. fejezet

Szerző: Péterfai János István

Az emberiség hajnalán, az őskorban, ami tízezer évnél feltétlenül régebben volt, az embereknek nem volt az ördögről fogalmuk. Rossz dolgok történtek akkor is, amit a szellemek, démonok számlájára írtak.

XI. fejezet Ördög

Betegségek, sérülések, fertőzések, éhezés, vadállatok támadása, mérgezések, természeti csapások akkor is érték az embereket, de az emberi gonoszság, szeretném hinni, akkoriban még nem termelte ki az ördögiesség fogalmát.

            Amikortól azonban az emberek egymás elveszítésére törtek, akkortól megtestesült az ördögi képzet, ami alatt a legrettenetesebb, legembertelenebb tettek és jelenségek kaptak helyet. Bizonyára nagyon sok évezred telt el, mire az ördög, teljes kiterjedésében, megjelent az emberek tudatában. Az ördög megjelenéséhez szókincs is szükséges volt, ami ki is alakult az idők múlásával.

            A kardfogú tigrisek, barlangi oroszlánok, barlangi medvék és más fenevadak testesítették meg a gonosz erők legjobban látható szörnyeit. A fenevadak nappal is támadtak, nem csupán éjszaka. A képzelet világát elsősorban az ősök szellemei népesítették be, akik lehettek segítő vagy ártó szándékúak. Az emberiség sokasodott, a nagyobb lélekszám gyorsabb fejlődést tett lehetővé, nagyot változott a világ. Az ártó és veszélyes szellemekből egész birodalmak fejlődtek ki, mindenféle lénnyel. Még ma is ijesztgetik az embereket, nem szándékoznak eltűnni a kollektív emberi tudatból.

            Az Ördög csak egy a gonoszság megtestesítői közül. Magyar nevű, de sok más rokonáról is igazolni lehet, hogy nevüknek köze van a magyar nyelvhez.

            Általánosan elterjedt nézet, hogy az Ördög eredetileg jó volt. De az idő haladásával fellázadt a jók, és Isten ellen, ami miatt levettetett a mennyekből. A jók ellensége lett, megpróbál ártani az embereknek. Hatalmas birodalmat épített ki, rengeteg szolgával. A lázadása azonban eleve bukásra van ítélve. Az öt főangyal egyenként is erősebb, mint ő. Addig piszkálódik, gonoszkodik, amíg Isten Atya megunja, és elpusztítja őt és egész kísérő seregét. Hozzá sodródtak a boszorkányok, akik azért még őrzik függetlenségük morzsáit, és inkább a tündérekhez húznak. A Halál teljesen független az Ördögtől, Istenhez tartozik.

            Az Ördög nevet a szumerban is kimutatták, Szent Úr jelentéssel. Az Ör – Úr, a Dög Dug volt, aminek a jelentése Szent, amint mondják. De a Dug nem feltétlenül azonos a Dög szóval, bár a halott teste a család számára szent is lehetett. Valójában szent is volt.

            A Halotti beszédben Urdung, egyes krónikákban Ördög, a Szent Margit legendában Erdeug, máshol Erdevg, azután Dewg a formája, írja Ipolyi. Még az Ewrdewgh, Evrdevgh, Eordeog forma is előkerül.

            Azt kell látni, hogy a Dewg olvasata De-Ug, ami teljesen érthető, a De a Föld (Da, Di, stb.), az Ug a Fiú, ami miatt a De-Wg jelentése Föld-Fia. Egy pillanat alatt sok ezer évet repülhetünk vissza az időben, mert az ördög valóban főleg a föld alól ugrik elő, az Alvilágból.

            Az Erdeug névalak szintén ezt mondja. Az Erde a Föld, az Ug a Fiú. Ha valakinek eszébe jutna, hogy az Erde germán szó is, akkor legyen elég, hogy a germán nyelvek is a magyarból születtek. Az Urdung formában az Úr és a Dun-G ismerhető fel. Az Úr a király, a Dun lehet Úr, Vár, a G a Ga – Ház maradványa. A Dung még a Döng közvetlen változata is.

            Kétségtelen, hogy az Ör-Dög közvetlenül a Dög Őre. A Dög, igen durva kifejezés, a tetem egyik neve. A tetemet őrzi az ördög, hogy vigye az Alvilágba. Azt is világosan látnunk kell, hogy az Őr-Dög változata a Dög-Őr, továbbá a Göd-Őr. A Gödör az ördög leskelődési helye, ahonnan előugrik, és elviszi a kiszemelt áldozatot. A hármas szótani megjelenés, az Őr-Dög, a Dög-Őr és a Göd-Őr, rendkívüli! Továbbá a Gödör szó Göd neve, ami Göd város nevét is jelenti, valamint a Göd-Öllő (talán Gud-Ullu) városnévben is szerepel, egyszerűen lenyűgöző. A Göd a God változata, ami természetesnek tűnik, a God Isten, ami miatt a Göd is Isten. De a Dög kutya is, ami a germánoknál pöszén Dog. Ki gondolta volna, hogy a Dög és Dog, a két kutya szent is? Sosem gondoltam volna, de miután legyűrtem a belém nevelt előítéleteket a kutyákkal szemben, mint dögök, rögtön szemem elé került a két égi kutya. Őseink teljesen másként gondolkodtak, mint mi, akikbe ezernyi hamis téveszmét neveltek bele.

            Ipolyi Arnold, a legnagyobb mitológiai kutatónk, még megemlíti a Dör-Ög szót, így, kettéválasztva. A Dörög az égbolt neve, ahová a lelkek távoznak a Földről, tehát nem idegen az ördög fogalmától. Az égbolt is fekete, az Alvilág szintén fekete és tüzes, ahonnan a láva tör elő. A Felvilág és Alvilág szoros összeköttetésben van.

            A Déget, Degenyeg, Dehet, Dohot magyar szavak a Dög fogalmához közel állnak, büdös, rothadt, dohos jelentéssel. A Döghalál (pestis), Dögvész, Dögmirigy, Dögkórság a halálra, pusztulásra utalnak.

            Dév szavunkat több archaikus nevünkből is le lehet vezetni. A De-Ug, Deng mellett a Dö, Dev, Döf alakokat lehet felsorolni. Déva városunk és Dévai, Dévaj szavaink is innen erednek. A Devánkodni, Divánkodni értelme henyélni, tanácskozni. A török Díván eszerint magyar eredetű, amint a ma is használatos magyar Dívány. A Dev magyar szó a Tev (tevés) változata, valójában ezen keresztül is eljuthatunk Ten nevéhez, aki nevétől erednek az indoeurópai Teus-Deus-Zeus nevek. A szanszkrit Dev és Div is a Ten igénkből és főnevünkből fejlődött ki. A Ten ragozott és képzett magyar nyelvű formái adják az alapot a fél világ isteneinek, dévjeinek neveihez. Azt már írtam, hogy a Te istennév az összes variáns magyar eredő szava, a Tené is, amiből kibomlott a rengeteg utód nyelv utód szava, ami az istenekre is vonatkoztatható.

            A Daimon fogalma szintén kapcsolódhat az ördöghöz. Görögül „Rendező, Kiosztó” az értelme, másként „Felsőbb Isteni Lény”. A hindu Dévek és párszi Dívek közvetlen társai, a magyar Tevők leszármazottjai. Homérosznál a daimon kettős, deus és numen, Hésziodosz azonban elválasztja őket az istenektől. Az aranykor istenei által teremtett lények, akik a korszak elmúltával halhatatlan szellemek lettek, és a levegőben honolnak, ők a jó démonok. A második kor, vagyis az ezüstkor lényei a rossz démonok, akik elpártoltak az istenektől. Szintén a levegőben laknak, ártalmára vannak az embereknek. Számuk három miriád. Mindennek van jó és rossz szelleme, agathos és kakodémonja, a jók fehérek, a rosszak feketék.

            A germánoknál Jakob Grimm az ördögtől származtatja az ónémet Diuval, Tiuval, angolszász Deofel, Devil, izlandi Djöful, svéd Djefwal, dán Djövel neveket. A Dwergar, Dweorg törpe nevek, a Tiv, Zio had és halál istenségek szintén a Dév rokonai, szótanilag.

            Szet, vagy Szét neve névelőként rejtőzködik a magyar nyelvben. Mivel Isten Atya Tesz, illetve Tisz nevének fordítottja a neve, a héber kutatók meglátása teljesen helyes, amikor azt írják, a Sátán „a megfordító”, az „ellenkezőleg cselekvő”. Mindent ellentétesen tesz Istennel szemben, ezért mindig rosszat tesz, mert Isten mindig jót tesz. Láthatjuk a Tesz és Szet nevekből is, mivel Tesz az Isten, Szet az Ördög.

            Vezér nagy hősünkkel négyen indulnak Egyiptom, vagyis az Égi Pitom országának civilizálására, a neveket már ismertettem. Az egyikük Szet, aki fondorlatos módon megöli Vezért, a bátyját a hatalom megszerzése miatt. De a többiek Szet ellen szegülnek, Aruerisz elmegy az űrbe, de Ízisz és Nephthysz (Néptűz), valamint fiaik, Hor és Anpu, Szet, a Sátán ellen fordulnak. Irtózatos küzdelem kezdődik, Anpu (Anubisz) is valójában Vezér fia, tehát segíti féltestvérét, Hort. A küzdelemben Hor leveri Szetet, háromszor, de anyja, Ízisz megmenti Szét életét, valamilyen testvéri érzés miatt. Hor a felkelő reggeli Napisten, a Legyőzhetetlen, aki előtt a Setétnek sincs maradása. Neve sok tucat szavunkban is benne van.

            Szet másik neve Szetes, ami meglehetősen magyar jellegű név. Az egyiptomi magyarok birodalmának kettőssége volt. A király alá tartozott az ország belső területe, ahol rend és igazság uralkodott. De volt egy másik, egy sokkal nagyobb területre kiterjedő hatalom, amit Szet területének mondtak. A Csád-tó volt az egyik távoli támaszpont, ami azt jelzi, hogy a homályban létező Egyiptom sokkal nagyobb volt, mint azt képzelnénk. A csempészek, vadorzók, csalók és bűnözők, tolvajok, kereskedők világa volt ez. A fáraó titkosrendőrsége felügyelte ezt a Szet alá tartozó világot, ha kellett, katonailag is segítették saját bűnözőiket. Megdöbbentő, hogy az alvilág milyen mérhetetlenül régi képződmény, milyen régóta a központi királyi hatalom is igyekezett saját hasznára fordítani a bűnözésre hajlamos egyének tevékenységét.

            A Sátán nevet arabnak mondják, de ez teljes tévedés. A héber régebbi nyelv, mint az arab, de mindkettő a magyarból keletkezett, nyelvi evolúcióval, a szó a héberben is megvan. A Szet-Szat neveknek a magyar nyelvben sok változata van. Elsődleges a Set-Ét, ami Szet isten egyik legfontosabb közege. A Setten, Settenkedik mellett a Satnya is a Sátán szócsoportjába tartozik.

            A Setét Úr, vagy a Setétség Ura nevek jól körülírják a setétben tevékenykedők, kémek, hírszerzők, elhárítók legfontosabb tulajdonságait.

            A Hazugságok Ura is az ördög. Nevének megértése talán nem felesleges. A Hazug szó ugyanis összetétel, a Ha és Zug két magyar szóból áll. A Ha a Ház, mint olyan rengeteg más szavunkban is. A Zug fogalmát értjük, de szabályos elődje a Dug, ami Szent is egyben. A magyar Dug ige igen kiterjedt jelentésű, a Ba’U-Dug szumer istennő nevétől kezdve Zugló nevéig terjed. A Dugóról ne is beszéljünk, amely név a Duka változata a jeles Prátzki István szerint. A Ha-Zug tehát Háza az eldugásnak, Háza egy Zugnak, ahova a csalók, tolvajok, csempészek visszavonulhatnak. A Hazugságok Ura hatalma manapság sokszorosára növekedett, beférkőzött a társadalom minden szögletébe.

            Etruszk és umber szövegekben olvashatjuk a Szatanasz nevét. Ez a névforma több európai nyelvben is él, ilyen nyelv a francia.

            A grúzok mondai ősanyjának neve Satana. Ez a név Sat Ana (Anya) is lehet. A grúzokkal sokkal nagyobb a rokonságunk, mint azt képzelik sokan.

            A Sat-An jelentése Égi Setétség. A Szet a héberben Kezdet, a magyar Zat és Zet szintén Kezdet. A Mag-Zat a Csillag-Kezdete, vagyis a tündér baba első kora, amikor még anyukája hasában fejlődik, mint tündér csillag.

            Még fel kell hozni a Sza-Tan és Sa-Tan formát. A Sza a magyarok egyik nagyon fontos népneve, változata a Sa. A Sza és Sa jelentése Menny Fia, ami a csillagok népét is jelenti. A Sza és Sa származéka a Sah, Sakk és sok más név is, az orosz kutatók tévesen megpróbálták magukhoz ragadni népnevünket. Sza-Várdia a Tigris és Eufrátesz folyók felső partjai mentén terült el, az egyik központi magyar őshaza volt. A Sza nép innen lett áttelepítve a Dunántúlra, Augustus parancsára, ahol Sza-Vária városát Claudius a számukra építtette.

            A Sza nemzet Tana a csillagokhoz kötődik. Valakik nagyon haragudtak a csillagokra, pedig ott van az emberiség jövője. A hamisítók aztán kitalálták, hogy a Sza, vagy Sa nemzet Tana a Szatan, vagy Sátán területe. Holott a Sza nemzetnél volt az igazi tudomány, és ma is nála van.

            A Gonosz nevet a magyarból lehet magyarázni. Mivel a Géniusz az etruszkban jelenik meg, a Gén a kezdet neve is, ezért összevethető a Gon formával. A Gon-Osz lehet Sok-Keletkezés (Osz – Sok), de egyébként is magyar szó. A görögben Lao-Gonosz neve Embertől-Keletkező jelentésű, vagyis a Gonosz a származás, kezdet, keletkezés neve. Fura, de a Gonosz szó eredetét sem ismeri a magyar nyelvészet, a görög nagyon fiatal nyelv a magyarhoz képest, ami miatt a görög megfelelő is a magyarból került a görögbe, mint a Laosz is. A Gon, Gén szócsoport a magyar nyelvben igen gazdag, amiről inkább hallgatni szeretnek.

            Ármány nevét elsősorban a perzsa Ahriman nevétől származtatják. Igaz ugyan, hogy sokkal régebbi nép vagyunk a perzsáknál, óirániaknál, indoeurópaiaknál, ez azonban nem zavarja a magyar szavak más nyelvekből való eredeztetőit. Ármány neve jól érthető magyarul. Az Ár és a Mány szavakból áll. Az Ár Hegy, hegyes eszköz, ami többnyire fegyver. A Mány legfőbb jelentése Kéz (Or-Mány, vagyis Orr-Kéz), Ember (Manyi, Man), és Föld (Lágy-Mány-os). Eszerint az Ármány fegyverrel való elveszejtést jelent. Az egyik fél becsapja a másikat, barátságot színlel, de orvul megüli a másik felet. Ennek a magatartásnak az istene Ármány.

            Mani tankönyveiben szerepel az Ertenk és Estenk, ördög értelemben. Az Ersenk forma is ördögöt jelent. Ezek a nevek azonban nem tudnak lázba hozni, valószínűleg mind nyelvi elhajlások. Ha nem lenne igazam, akkor tovább kell kutatni e neveket.

            A Sívó Ördög az ördögök egyik neve. A pokolbéli sátán, mint sívó oroszlány is létezik. A Sívó nevet sivalkodó, rívó értelemben adják vissza, de a Sivíten kívül a Sivar, Sivár, Sivatag, Sivány (Zsivány) nevek is ide tartoznak. A hindu Siva isten neve egyértelműen a magyar Si és Va szóelemekből épül fel. Szi és Si a Nap, a Va istenség. A Napisten rettenetes ereje puszta sivataggá teszi a földeket, ha akarja. Szí igénk mutatja, hogy a Nap mindent kiszí, a földből a nedvességet, a csontból a velőt is, ha begorombul.

            A Sívó Homok az ördög területe, steril pusztaság.

            Az egyiptomi Typho ördögi név. Nem kellően tisztázott nevének eredete. Egy Typ-Hó, vagyis Tép-Hő forma a Szantorin Kr.e. 1.500 év körüli robbanásának a leírása lehet. A Hő, az Alvilág magmája széttépte a szigetet, ami a magasba repült és megsemmisítette a csodálatos krétai, vagyis kér-országi kultúrát.

            A Bakarasz egy magyar mesében az ördög neve. Koponyányi Monyók szintén ördög, de csak koponya nagyságú. A szakálla hét sing hosszú, a sing név a szín névre is utal, ami a szakáll hét színét írja le. A Monyók névben a Mony a Nyom igének párja. A Mony az Ég, Menny, az ördög nevében az Ok (Mony-Ók) a csillag, vagyis fiú. Így Koponyányi a Menny Fia, az égi sötétségből jött, de az Alvilágba menekül Fejérlófia elöl. Fejérlófia a szakállánál ragadja meg, és úgy a földhöz csapkodja, hogy az ördög megsebesül, és hetekig ápolgatja magát.

            Durumó nevét magyarnak vélem. Szintén ördög, a nevet általában nem értik a magyar kutatók. A névnek sok változata van. Du-Rumó a Nap-Rumója lenne. Róma a Rumó, Ruma magyar névből vette eredetét, a Ruma nép Kr.e. 4.000 előtt már a Kárpát-medencét lakta, ahol a többi magyar néppel kidolgozta a korszerű bronz előállítását. Ebbe az időtartományba azonban indoeurópai eszközökkel már nem lehet behatolni, mert ekkor indoeurópaiak még nem léteztek. Du-Rumó ezért egy Napból érkezett valaki. A Drumó, Dromó, Drumó Úr, Dromó Ördög hitelesen feljegyzett nevek, ami nem hagy kétséget e nevek őseredetiségét illetően.

            Igen fontos sátán nevünk a Hany és Hány. Alapvetően An isten nevéből származnak ezek a szavaink. An isten természetesen Európa istene, Szumerba innen ment át. Az időpontok ismerete nagyon fontos a kutatók számára. An isten nevének hehes változata a Han. De An volt előbb, csak később alakult ki Han neve. Az An az Ég, Menny, a Han, fura módon, a Pokol, az Ördög. Tehát ebben a közegben is ellentéteket fedezhetünk fel.

            Hany Istók pontos neve Ördög Istók, az Istók értelme Istenke. Szabályos magyar névképzés eredménye az Istók. A Hany Ördög jelentése egyértelmű. Ez a szegény Hany Istók a Ferton (a Fertő régebbi neve) mocsaraiban élt, Jókai Mór egyik regényében is szerepel. Minket a Hany név érdekel elsősorban, a mitológia miatt. A Hany a Han lágyult változata. Ezért az An szóból való leszármaztatás bizonyítja az Égből való levetését, Han, vagy Hany bukását. A mocsarak különösen az ördög területei, ahol a mocsár elnyeli a botorul arra járókat.

            A Hány a magyar nyelvben ige, és kérdő szó, a matematikában. Amikor az ördög megszáll egy szerencsétlen embert, többnyire leányt, akkor hánytatják a megszállt személyt, papok segítségével, hogy kijöjjön belőle az ördög. A Hányás fogalmának azonban sok jelentése van. A királyi, vagy nem királyi temetkezések alkalmával halottainkra Hányásokat, földhányásokat tettünk. Aki azt hiszi, hogy a magyar nép nem az ősei nyelve szerint él, az téved.

            A Hány? kérdőszóban szintén az ördög jelenik meg. Mert a Mennyi? kérdőszóban a Mennyei a válasz. A Hány? és Mennyi? semmilyen módon sincsenek kikutatva a magyar nyelvben.

            A Hant szóban a Han a végső halál neve. A Hant régen hatalmas nagy síremlék volt, manapság csak kicsi halom. Hantot régen piramis alakban is építettünk, később csak kisebb síremlékeket, azután csak kis hantokat tettünk szeretteink sírja fölé. A Hant név a Han és T (Ta) elemekből épül fel. A Han az Alvilág, az Ördög neve, a T (Ta) a talaj, a föld megjelenése e szavunkban. A Hant tehát az elhunytakat megillető domborulat a temetőben. A halott megérdemel egy kis hantot, bár az istentelenek ezt az ősi szokásunkat is eltipornák, ha tehetnék. A Han, mint ördög, kétségtelenül az An - Ég, Menny szavunkból képződött. A Hant alól a lélek az égbe repül, a test Földanya karjaiba kerül.

            Hanta szavunkban szintén az Ördög jelenlétét láthatjuk. Han az Ördög, Ta a Tája. A Hanta csak kisebb hazugság, lódítás, mellébeszélés. A Hangya a Föld alatt dolgozik, a nevében a Han az ördögre utal. A Hanga viszont olyan növény, amit a halott sírhantjára kell helyezni. A növény neve Han-Ga formában Han-Háza jelentésű. Nagyon hasonlít a Hangya nevéhez. Azt is láthatjuk, hogy az Angyal Égi-Nagy (An-Gal), névtanilag rokon a Hangya és Hanga szavakkal. Az angol Ant – Hangya szóban az An – Ég, Menny, a T Ta Földanya neve. Az angol szó is a magyar megfelelők közegéből képződött. Sok más szó is ide tartozik: Hanyag, Hannah, Hanák, a Hangár hant alakja miatt kaphatta nevét.

            A Hanság nagy mocsárvidék, az ördög uralma alá tartozott.

            Lucifer a Fényhordozó. Bukott angyal, levettetett az égből.

            Diabolosz a „Rágalmozó”.

            Belphagór nevében a Bel a magyar Bél és Bál nevekkel azonos, jelentésük Nagy Úr, és Ragyogó. Bala szóalakja a hurriban is szerepel, ez a legrégebbi szóforma. A sémi népeknél Baál alakra fejlődik. Belphagór neve a Baál-Peór, vagyis Peór-hegy Ura fogalomból jöhetett létre, bár görög szóforma.

            Belzebub nevét különbözőképpen lehet magyarázni. Az egyik szerint föníciai név, Baál-Zebub Baál nevének helyi alakja.

            A buddhista ördög neve Mára.

            Az Ördög legfőbb szerepe a lelkek megszerzése. A homály és sötétség segíti szándékait, amit mindig eltitkol azok előtt, akiket lépre akar csalni. Az Ördög által megszerzett lélek elvész, ami Isten hatalmát gyengíti. Sosem mutatja meg igazi szándékát, mindig átverésen jár az esze. A legaljasabb cselszövő, amilyet emberi képzelet csak el tud képzelni. A becsületes embert könnyen átveri, de a nem becsületest már sokkal nehezebben. Irtóznak tőle, az emberek azt is tudják, hogy az Ördög megkörnyékezése az örök halált is hozhatja magával. Az ember elveszti üdvösségét, a Feltámadáskor pedig nem fog létezni.

            Ha az ember nem adja el a lelkét az ördögnek, akkor megszabadulhat bűneitől, és újjászülethet. Az újjászületés akkor valósulhat meg, amikor a lélek újra tiszta, a bűnöktől megtisztult. A rossz kiégetése a lelkekből többnyire a csillagok belsejében megy végbe. A Nap belsejében mintegy 15 millió C fok van, megfelelő hely a bűnök kiégetésére. Nagyobb bűnnél hosszabb ideig tart a rossz kiégetése. A megtisztult lélek újjászületik. Olyan tiszta lesz, mint a baba tündék lelke.

A Sátán az Alvilág ura. De több Alvilág van, ráadásul több réteggel. Uralkodónak kijáró udvartatása van. Elvégre azt a sok gonoszságot, aljasságot, természeti katasztrófát, betegséget, pusztító járványokat, éhezést, az emberi lélek ferdüléseiből fakadó sok rosszat egyedül nem is tudná végrehajtani. A galaxisok ütközésekor igyekszik minél nagyobb kárt okozni. De Isten mindig túljár az eszén, a látszólagos pusztulás egy új és fejlettebb kor nyitánya is lehet.

            Legfőbb követői különböző gonosz istenségek. Elsősorban azonban a saját családjára támaszkodik. Rengeteg a gyereke, lánya-fia. Egyes elképzelések szerint az Ördög külön értelmes faj, a Világegyetemben szélesen elterjedt.

            A boszorkánymesterek köré egész seregnyi boszorkány csoportosul. Jeles ünnepük a boszorkányszombat. Azonban a boszorkányok mégsem az Ördög szolgái, rendelkeznek szabadsággal, a tündérekkel és a Fénnyel is kapcsolatban állnak.

            A Vasorrú Bába a gyerekekre leselkedik. A Vén Banya ártó varázslatokra képes. A Végzetnők általában hárman vannak. A Vészbanyák a magyar-hun seregek felett repkedtek, és az elesett harcosokat igyekeztek elragadni. A Bányaszellem, vagy Bányarém a bányákban okoz tragédiákat.

            A démonok seregei régebbiek az Ördögnél. Még a Világegyetem keletkezése idején jöttek létre. Elemi Kulcsok képében részt vettek Isten munkájában, rokonaik az Elementálok. De gyes démonok annyira gonoszak lettek, hogy hasonlatossá váltak az Ördöghöz, ennek ellenére nem szabad őket a Gonosz birodalmába sorolni. Számtalan démon és démonfajta létezik. Az Incubusok férfi démonok, az Incubák viszont nő neműek.

            Az emberi képzelet világában ott nyüzsögnek az emberhez formailag hasonlító, de rettenetesen gonosz lények tömegei. Mivel a „Lények” csoportjához is tartoznak, ezért ott is szerepelnek. A Vámpírok vért szívnak. Nevük két magyar szóból tevődik össze, a Vám és Pír szóból. Ez a tény azt valószínűsíti, hogy eredetileg a Pír, vagyis a felkelő Nap egyik megjelenési formájából eredő piros fényt vámolták meg, ha tudták. Később vérivók lettek, mivel a vér és a pír közel rokon fogalmak. Az Élőhalottak, a Zombik és hasonlók csak modern kitalációk.

            A Farkasemberek képesek átváltozni. Az Alakváltók különösen veszélyes lények. Igaz, az istenek is képesek alakváltásra, de ők nem ellenségei az emberiségnek.

            Külön csoportot alkotnak az emberekhez hasonlító lények. Ők a Trollok, a Goblinok, az Orkok, az Ogrék, a Gnómok, a Manók és a Koboldok. Mindegyik csoportnak saját irodalma jött létre, és mindegyik csoport előemberekhez kapcsolható. Mindegyik csoport neve levezethető a magyar nyelvből.

            A mi létsíkunkon rekedt lelkek, szellemek, akiket valamilyen ok miatt nem engednek át a Másvilágba, itt kóborolnak világunkban. Ők a kísértetek, hazajáró lelkek, itt rekedt szellemek.

            Az Útonjárók csontig aszott vénemberek. Az utakon leselkednek a vándorokra.

            A Rajongóktól is óvjon meg minket az ég. Veszedelmes népség, ha elveszti fejét, rátör az általa imádott emberre is. Többnyire híres emberekre.

            A Garabonciások fekete köpenyben jártak. Nem tartoznak az Ördög szolgái közé, de képesek voltak rosszat cselekedni. Titkos szervezeteik talán még ma is léteznek.

            Külön csoportot alkotnak a Kopciher, Hepciher és Hopciher nevek alatt összefoglalt emberek. A Kópé, a Dévaj és Góbé inkább csalafinta, tréfás emberek, mint az ördög szolgái. A Góbé durva, műveletlen, de a Góbi a hun birodalom területe, inkább kopott, sivatag, nem éppen gazdag terület. A Ciher, Cihó, Cihor és Hepciás jelentéseit Ipolyinál megtaláljuk.

            A Lidércek, Lúdvércek, Libucok, és hasonlók meglehetősen veszélyesek, nem árt óvatosnak lenni velük. A Tündelevény nem más, mint a denevér. Vérszívó denevérek Dél-Amerikában élnek, ha onnan ide akarnának jönni, át kellene repülni az Atlanti-óceánt, ami elég nehéz vállalkozásnak tűnik.

            Olyan lények is léteznek, amelyek magyar nevűek, de a mai tudomány idegenekhez csatolja őket. A Fúriák a bűn elkövetőjét üldözik. Állandóan fúrják a lelkét, a szívét, az oldalát, egészen az őrületbe kergetik a vétkest. A Hárpiák sem kedves lények. A Hár Hegyet jelent, ami a hárpiák hegyes fogaira utal. A Hárpiák a hegyes fogak fiai, azokkal marcangolják az embert. A Gorgók maguk a görögök. A görögök közutálat tárgya voltak az ókorban, nagyon sok helyen azonnal megölték őket. A gorgók a görgők, vagyis görög harcosok, a nőkre vadászók és rabszolgatartó ocsmányságok.

            Az Ördöghöz rengeteg állat is tartozik. A Sárkányok egyik része jó, a másik része gonosz. De egyik csoport sem tartozik az Ördög hatalma alá.

            A Csótány magának a Sátánnak a neve. Nagyon csúnya, undorító érzéseket kelt az emberben. Éjszaka jár élelmet kutatni, ez az időszak az Ördög ideje. Lukból bújik elő, a luk az Alvilágba vezet. Csökkent értelmi képességűek mondogatják, hogy az ember is lukból bújik elő. Nem, az ember a Szülő Útról jön meg. Színe a vörösestől a feketéig terjed, ezek a színek a Pokol színei is.

            Szetet kutyafejjel ábrázolták. A Kutya, és Farkas a magyarok szent állatai. Ha fekete a kutya, akkor megfelelt az ördögi követelményeknek. Bundájából dudát készítettek, mert a duda az Ördög hangszere. Szet másik állata a fekete disznó. Kitűnő a szaglása. Amikor Szet a csecsemő Hort kereste, hogy megölje, kutyákat és disznókat indított a keresésére. Köztudott, hogy a szarvasgombát ma is disznókkal keresik sok helyen, mivel rendkívül finom a szaglásuk. A Szarvas az Ég, a Disznó Szet állata.

            Amikor Jónást bekapja a Cet, akkor teljes setétségbe kerül. Ez a mozzanat is bizonyítja, hogy a Cet név a Szet szóból származik, magyar nyelv alapján.

            Anubisz, vagyis An-Pu isten feje sakál formájú. A Sakál a Kutya és Farkas testvére. Anubisz Vezér fia, amint tudjuk, mert anyja, Néptűz, eltaszította magától Szetet.

            A hatalmas Halál Kutyák nem tartoznak az Ördög hatalma alá.

            A Légy kicsi és szemtelen, ami nem lenne nagy baj, de betegségeket terjeszt. A pokoli erők fővezére, Belzebub alkotta meg a Legyek Rendjét, ahova Baál, Molok, Leviatán, és más lények is tartoznak. A Legyek Ura szintén Belzebub. A döglegyek kifejezetten kedvelik a dögöket, beléjük petéket tojnak. A Sátán egyik neve Légykirály.

            Mammon is a rossz oldalhoz tartozik.

            A Béka, a Gyík, a Kígyó tartozhat az Ördöghöz, de mindegyiknek van más jelentése is. Különösen a Gyík, mint Égi Gyík, és a Kígyó, mint Föld-Jó (Ki-Jó) az Óceán jelképe, ami bizony viszi a tekintetünket felfelé, a Tejút irányába. A fogalmak összetettebbek, mint azt mesélik a nagyon fiatal gyerekeink, az indoeurópaiak elképzelései.

            A Kecske, mint Kékcse, az éghez tartozik, onnan lett levetve a buta szeme miatt. Pimasz állat, talán ez okozza alvilági besorolását.

            Aztán a Szamár sem rossz, pedig őt is az Ördöghöz akarják beosztani. Van patája, a Pata – Gyilkos, meg nagy füle, és nagyon önfejű.

            Sok madár is visel magán ördögi jelképeket. A Szarka tolvaj, és fekete-fehér színű, vagyis a halál színeit viseli magán. A Keselyű a Késelő, dögevő, megvetett alkotója a madarak társadalmának.

            Egynémely rovarokat is az Ördög szolgáinak tartanak. A Sáskák rendkívül veszélyesek lehetnek sáskajárás idején. Felfalják a veteményt, az emberek meg éhen vesznek.

            A paraziták, fertőzést okozó baktériumok, betegségterjesztők az Ördög szolgái.

            Kiemelkedő a Patkány szerepe az Ördög szolgálatában. Az árulás jelképe, meg a piszok gondnoka. A pestis terjesztője, de ezen kívül még számtalan gonosz hajlama van. Az óceáni szigeteken az alvó ember sarkát úgy lerágják, hogy másnap reggel lábra sem tud állni.

Az ördög alakja meglehetősen változatos. Mégis, összesítve ábrázolásait, meg lehet határozni küllemét. A feje különböző formájú, lehet férfi arc, vagy durva kecske arc, esetleg szamár arc. Vagy bármilyen arc, a fejen két szarvat visel. A két szarv az alacsony isteni minőséget jelzi, tehát az Ördög bizony magasrendű lény.

            A testét többnyire szőrzet fedi, ami állatias tulajdonságaira mutat rá.

            Mivel a setétség gonosz szelleme, fekete maga is. Nem is ördög, ha nem fekete, mondja a nép. Ezért a fekete kecskebak, ló, holló, eb, kakas az ördöghöz tartoznak. Tányér a talpa, láncos a farka. Nagy a füle. Néha az egyik lába struccé, a másik ököré.

            A sántaság ördögi bélyeg. Az ördögök közt is a sánta a leglatrabb. Vörös lángoló a szakálla. A kénkő párája lengi körül, a kénkő a Pokolra utal. Ha köpenyt vesz fel, akkor a lábnyomai elárulják kilétét, mert patanyomokat hagy maga után.

            Nagy farka van hátul, mint a lovaknak, szarvasmarháknak. A körmei megnőhetnek akár fél méterre is. Egész külleme undorító és visszataszító.

Országa a Pokol. A Pokolnak több rétege, bugyra van, hét, kilenc, esetleg tíz is lehet. A legalsó a legmélyebb pokol. A név egyik megjelenése a Pekhel. Ez a hely Abydos, vagyis Abdu városától északra van. Ab-Ydos az Idős Ház, nagyon régi egyiptomi város, a legrégebbiek egyike. Van Abydos Torja-Trója területén is. A Pekhel név két tagja a Pek és Hel. A Pek, vagyis Pék, és Bék neveket ismerik, jelentéseik közt a Pokol valóban ott van, de a Fehér is, ami a fekete-fehér rendszerben a halál színe. A Hel viszont nem csupán Hely, hanem Hell is, vagyis Pokol. A régi időkben elterjedt az a nézet, hogy a földi élet maga a pokol, a rengeteg éhezéssel, kizsákmányolással, elnyomással. Így a Hely bizony lehet Hell is. A Pok-Ol szó két részében az Ol Hely, a Pok a Pök, Pék változata, és a Pók szóval is azonos lehet.

            Az Alvilág az alsó világgal azonos. Meséink Alvilága hasonlít Evilágra, de sárkányok, griffek lakják. Embereket nem látni a városokban, más mesékben viszont rengeteg ember él odalenn, de nem szólalnak meg. A sárkányok réz (vörös), ezüst (fehér) és arany (sárga) várakban laknak.

            A finneknél Pohjola a pokol, de hideg, kietlen tartomány, szemben sok más pokollal, amelyek forróak és tüzesek. A Kalamisto is pokol. Kalma a Halál, halotti bűz, holttest értelmű, uralkodik a holttestek felett. A halott lelkének le kell a testét vetni, Kalmának adni, és csak ezután mehet át a másvilágra.

            A finn Hiisi ördög, Kaleva istenatya tizenkét fiának egyike. Több neve van, Lempo, Hitolainen (a pokol, Hitola lakójától), Panahainen, Juntas. Az erdei ördög Veszi Hiisi, a hegyi ördög Vuoni-Hiisi.

            Sehol szintén a pokol neve. Két néveleme a Se, és a Hol, tehát magyar nyelvű szóösszetételről van szó. Változata az angol Shayol, ami a magyar Se-Hol szóból ered, a H – Y (J) gyakran váltakozik egymással. A Bibliában Seol formában írják ezt a magyar nevet, szintén pokol értelemben. Seol a holtak országa.

            Az Abzu szumer név egy istent és egy területet is jelöl. Ab-Zu Háza a Tudásnak, de másképpen Háza a Víznek. A Szu Víz, a Zu pedig könnyen fejlődik ki a Szu szóból, de önmaga is jelent vizet, lásd Zu-Hé, Zu-Ha-Tag, Zú-Gó. Ebben a három magyar szóban a Zu vizet jelent. Abzu nevének Ab tagja is jelent vizet a magyar nyelvben, lásd Abál – Vízben főz, az „l” igeképző bizonyítja magyar eredetét a szónak.

            Ezért az Abzu jól megfelel a Habzó mai szóalaknak. Az Abzu mélytenger, amely fölött habzik a víz, tarajos hullámok száguldanak a víz felszínén. Ebből következik, hogy az Abzu az Indiai-óceánnal azonos. Akkád neve Apszu. A görög és latin mitológia magyar eredetű, ezért az Abyss név kétségtelenül a magyarból származik, nem az akkádból. A tenger aljzata Abysszikum nevű. Az Abyss végtelen tenger, a tenger mélye, ami miatt jól illik a világűrre is, ami szintén végtelen tenger. A világűr tengerén ma már űrhajók száguldanak.

            A szláv döghalál bozi-rana, Isten-sebzése, vagy Morova-rana, Mora, a halál istensége által ejtett seb.

            Hírneves pokolnév a Tartarosz. Felső-Mezopotámia sivatagjának neve is Tartar volt. A Tar a magyar nyelvben Csillag. Emiatt a Tar-Tar a csillagok helye. Olyan hely, ahol az embercsillagok lelke időzik és tisztul.

            A Vulkán magyar szóösszetétel, Vul-Kán alakban Tűz-Király a jelentése. Vulcanus tehát magyar eredetű isten. Az Erebosz a görögökhöz köthető. Er-Eb a Kutya-Úr, az Eb a fekete kutya neve, ami miatt az Erebosz névben a Fekete Kutyák Ura értelem látható. Ő pedig az Ördög.

            A perzsa Duzzak értelme pokol. A devek a holtak szellemeit a Duzzakban rothadással etetik.

            A magyar Éj szó az Ék – Csillag szabályos változata, ezért egyszerűen azt jelenti, hogy a Csillagok ideje. Ugyan fekete, sötét időszak, mégsem tartozik az Ördög uralma alá.

            Az ördögök sok regében is szerepelnek. Utakat, várakat építenek, hogy ennek fejében elvigyék a velük tárgyalásban lévő embert. Harka, a Vénbanya szépséges leánya úgy menekül meg az ördögtől, hogy annak a Harsányi hegyet tyúkon és kecskén ülve fel kell szántania, már majdnem kész a szántás, amikor a kakas kukorékol, az ördög pedig eltűnik. Rapsonné egy útért egy hegy aranyat és egy völgy ezüstöt ígér az ördögnek. Amikor követeli az ördög a járandóságát, Rapsonné felemelt keze ujjaira egy aranyat, tenyerébe egy ezüstöt tett, és kifizette az ördögöt. A hegy arany és a völgy ezüst ígérete teljesült.

            Több településnevünk is tartalmazza az Ördög nevet.

            Az Ördögárka változata a Hunárka, Csörszárka. A sáncok ismeretlen eredetűek.

            Növények is viselik az ördög nevét. Az Ördögszekeret a szél kergeti keresztül a pusztán. Görög előre a síkságok tájain, ahogy a szél fújja, kergeti.

            A magyar elképzelésekben azt láthatjuk, hogy a Pokol lehet fenn az égben, és lehet lenn a föld alatt is. Az éj is sötét hely, a földbe vezető barlangok is sötétek. Egyes népeknél az ördög országa, a halottak lelkeivel csakis a föld alatt van. A magyar mitológiai elképzelések ettől nagyon eltérnek.


 

Tartalom

♦ Misztikus szányolcas / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. I. fejezet
♦ Növények a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. II. fejezet
♦ Állatok a mitológiában / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. III. fejezet
Meséink rejtélyei / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IV. fejezet
♦ Krónikáink igazságai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. V. fejezet
♦ Hősök és hősnők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VI. fejezet
♦ Tündérek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VII. fejezet
♦ Nimrud és társai / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. VIII. fejezet
♦ Óriások / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. IX. fejezet
♦ Teremtés / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. X. fejezet
♦ Ördög / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XI. fejezet
♦ Istenek / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XV. fejezet
♦ Magyar Istennők / Bevezetés a magyar mitológiába III. rész. XVI. fejezet

 

Hozzászólás  

#1 SzőnyKristály Tibor 2018-03-09 11:41
Júdás 1:9, Pedig Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon meg téged az Úr!
-
Ebben az idézetben az ördög (Sátán), mint őrzője a dögnek, dög-őr/őr-dög minőségben viselkedik. Mihály arkangyallal szemben védi Mózes holttestét.

A hozzászólások lehetősége 2023.11.03-án megszűnt.

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások