20240618
Last updateCs, 08 febr. 2024 7pm

rovas logo

B. Kántor János (51)

A világszenzációval kecsegtető további kutatásoknak a mormon egyház erőszakos színrelépése vetett véget, ugyanis mindenáron meg akarták szerezni az aranylemezeket.  Mindenekelőtt röviden felidézném az említett írás következtetéseit, megállapításait. A magvallás nyomainak feltárása közben jutottam el Móricz...
2010 augusztus 18, szerda

Megvezetésünk titkai

Szerző:
Korunk egyik tagadhatatlan vívmánya a szabad információáramlás. Melynek okán, amiről a pénzoligarcha pórázán kéjtáncot lejtő média nem ír, nem szól, nem képez az nincs, amit pedig láttatni szeretne – függetlenül annak valóságtartalmától – az van.
Angyalok márpedig vannak, csupán az a kérdés, kik ők, és mi célból léteznek. A kulturális, társadalmi környezetünket leginkább meghatározó zsidó és keresztény hittételek szerint az angyalok Isten szolgálatában álló, céljai megvalósításában segédkező teremtmények, vagy az elnevezésüknek...
2010 július 11, vasárnap

Hej regő rejtem…

Szerző:
Valamikor régen, amikor a vén idő még ifjonti lendülettel rótta az egyre táguló köreit, egy pillanatra megdermedt a világ, mintegy varázsütésre elült az élet minden rezdülése. Lélegzetüket visszafojtva hegyezték füleiket az erdei vadak, elnémult a lármás...
Ahogyan az a válságok, az erkölcsi és anyagi romlások idején történni szokott, a biztonságérzetét veszített embereknél megrendülnek a világ tartóoszlopai, és elemi erővel tör elő az igazság utáni vágy. Kétségbeesetten keresik, kutatják azt a biztos pontot,
2010 június 11, péntek

A Fénygyermek

Szerző:
Fénylények márpedig vannak, a nap minden percében nyílik valahol egy virág. Más kérdés, hogy a szemeinkre bocsátott párától, a lelkünket befedő portól nem látjuk a ragyogást, nem érzékeljük az Igét. Csak a csomagolást csodáljuk, izgatottan találgatjuk;
2010 május 25, kedd

Az 50. nap után

Szerző:
Az Atya, Anya és Szentlélek alkotta Szenthármasság szülöttjének, a teremtő, sugárzó, megtestesülő Jézusnak célja az anyagba süllyedő emberiség megmentése volt. Az Atya akaratából, a Szentlélek és az Anya által testet öltött Fénylénynek önvalóját, fényét, Ízét kellett...

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások