20210417
Last updateH, 21 dec. 2020 2am

rovas logo

2014 március 06, csütörtök

Ukrajna: sötét gyaloggal lép, sakk…

Szerző: Madarász László

„Érdekes sakkjátszma" zajlik Ukrajnában, de a legérdekesebb az, ahogy sötét tisztjei távolból figyelik a magányos gyalogjuk akcióját, miközben pont a sötét erőket érdekli legkevésbé annak sorsa! Világos akár ütheti a neki felkínált bábot, avagy ki is léphet a sakkból. Bármely megoldást választja is, rövidtávon hátrányba kerül. Ennél is érdekesebb, hogy sötét előretolt sakkfigurájának épségében, világos lényegesen jobban érdekelt, mint a sötét bábukat irányító cionista hatalom!

Gondolom egyértelmű, ebben a „játszmában” Ukrajna tölti be a sötét gyalog szerepét! Talán az is magától értetődő, hogy valójában nem Ukrajnáról van szó, hanem valami másról! Ukrajna csak a játszma (nagyon esetleges) további hozama lehet nyugatnak, de az, hogy feláldozható, az nyilvánvaló!

De kezdjük az elején:

A 2008 évi válságot megelőzően, ha a világgazdaság dollárban lebonyolított összes kereskedelmét 100% -nak vesszük, akkor ez a szám 2013. év végére kb. 80%, illetve ez alá esett. A dollár elszámolású üzletek arányának csökkenése elsősorban annak tudható be, hogy az un. BRICS országok (sorrendben: Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrikai Köztársaság) egymás közötti kereskedelmükben nem a dollárt, hanem saját valutájukat használják. Ezzel a megoldással, végső soron a dollárt, mint tartalékvalutát gyengítik. E vonatkozásban talán a legnagyobb csapást az USA számára az jelentette, hogy az elmúlt év óta Oroszország ellátja Kínát kőolajjal, miközben a két ország közötti elszámolás nem dollárban, hanem renminbiben (Kína valutája) bonyolódik. Amennyiben a dollárban elszámolt kereskedelmi arány jelentősen tovább csökken, az a dollár bedőléséhez vezethet. Viszont a dollár nem csak tartalékvaluta, hanem belföldi fizetőeszköz is, melynek leértékelődése belpolitikai válság kirobbantója lehet az USA –ban. Az adóság halmazra épített amerikai álom fenntartásához eddig is más külső források (Irak, Líbia, stb.) bevonására volt szükség, és ennek az expanziónak az igénye napjainkban már hatványozott! Viszont Oroszország és Kína megakadályozta Szíria „bevételét” a BT- ben, sőt Oroszország hadihajókat küldött a Földközi tengerre, részben a Fekete tengeri flottából is. Szíria jelentős kőolaj és gázforrásokkal rendelkezik. A térségben rajta kívül csak egy ország rendelkezik nagyobb készletekkel, mely még szintén független a dollár mindenható hatalmától, ez pedig Irán. A biztonságosabb út ennek meghódítására Szírián keresztül vezet.

Ahhoz, hogy a cionisták rövid távú céljukat (Szíria, Irán) elérjék, Oroszországot gyengíteni kell! Egyfelől jelentős orosz erőket kell lekötni még saját területen, másfelől az orosz Fekete tengeri flottát távol kell tartani Szíria partjaitól. Az orosz haditengerészeti támaszpont a Krím félszigeten van, mely Hruscsov teljességgel érthetetlen döntése következtében Ukrajnához került, így a bázist az oroszok csak bérlik! A bérleti szerződés meg ugyebár felmondható, adott esetben… A Fekete tengeri flotta ütőképességének csökkentése elengedhetetlen –amerikai szempontból-, mert a Szíriai Tartus kikötő, szintén bérlet keretében orosz támaszpont, és összetűzés esetén ennek megvédésére, a Fekete tengeri flotta is bevonható.

Tehát az Ukrajnai események alakulását kizárólag cionista érdekek befolyásolták. Nagyon jól mutatja ezt az alábbi összefoglaló:

  • -          Janukovics évekig tárgyalt az EU vezetőivel a társulási szerződés aláírásáról. Ám azok olyan előnyöket nem tudtak, vagy szándékosan nem akartak felmutatni, mely meghaladta volna az orosz vámunióhoz történő csatlakozás várható eredményeit, ezért az elnök, az utóbbi mellett döntött.
  • -          Ezért 2013 novemberében megindulnak a tüntetések, melyek „véletlenül” pont a Szocsi olimpia alatt teljesednek ki fegyveres összetűzésekben. Mivel jártam Kárpátalján és tudom, hogy a munkanélküliség iszonyatos mértékű, és leginkább alkalmi munkából élnek az emberek, vajon miként tudta fenntartani magát és családját a Majdanon több hónapig kitartó néhány ezer ember? Vagy fizettek nekik a kitartásukért? Ez volt a fizetett állás?
  • -          Megalakul egy új kormány, melynek „jeles” képviselőit addig legfeljebb álarcban és fegyveresen láttunk. Az addig kendőbe burkolózott új kormányt, a „demokrácia élharcosa” az EU azonnal legitimnek tekinti, annak ellenére, hogy demokratikus választásra sor sem került! (Csak azt nem értem, ha pl. Franciaországban újra gyújtogatnának és randalíroznának a már ott született arab és néger fiatalok, és új francia kormányt választanának maguk közül, vajon azt is legitimnek tekintené az EU?)
  • -          Az új kormány első intézkedése az volt, hogy eltörölte a nyelvtörvényt, azaz a kisebbségek nyelvhasználati jogát. Ezen intézkedés ellen az emberi jogok „zászlóvivője”, az EU, még csak fel sem emelte a szavát! Nem véletlen, mert így Putyinnak lépnie kellett!
  • -          Az új kormány megalakulása után, Catherine Asthon kijelenti, hogy Ukrajnának azonnali 30 milliárd Euro hitelre van szüksége. Eltelik néhány nap, elkezdenek tárgyalni 15 millió Euró hitelről, manapság 11 millióról hallani. Úgy látszik, értékelődik le az ukrán forradalom, vagy talán puccs!?

Az a véleményem, a háttérben egy megállapodás körvonalazódik Putyinnal. Lehet, Putyin feladja Szíriát, vagy csak Aszad elnököt áldozza be és megtarthatja Tartust is (egyelőre), cserében a többségében oroszok lakta ukrán területek, akár közbenső úton is, Oroszországhoz tartozhatnak! További engedményként Putyin lassítja az orosz sarkvidéki katonai objektum kiépítését? Igaz, Putyinnak számolnia kell azzal is, hogy nyugat (cionisták), Ukrajnához hasonlóan képes feszültségeket szítani Oroszországban is. Ha ismeri a történelmet, bizonyára tudja, hogy ez az orosz cár életébe került (Leninék által), ezért bukott el Németország az I. világháborúban (Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg „áldásos” tevékenysége), de említhetném a Károlyi kormány és Kuhn (Kohn) Béla szerepét is. A cionizmus fedőneve ekkor: a kommunizmus volt. Tehát Putyin helyzete sem könnyű. Bizonyára konzultál Kínával is, ahol szintén félni lehet egy belső lázadási hullámtól. Bár a két ország egyetlen pillanat alatt be tudná dönteni a dollárt, ha valamennyi tulajdonukban lévő amerikai állampapírt piacra dobnának. (ez együttesen kb.: 1280-1300 milliárd dollár, ebből Kína: 1200 milliárd) Ám ezzel saját maguk alatt is vágnák a fát. Főleg Kínában a munkanélküliség, ezzel együtt az elégedetlenség, egy pillanat alatt az egekbe szökne. Viszont azt megtehetik, és szerintem meg is teszik, hogy nem vásárolnak több amerikai állampapírt! Ez a megoldás kíméletesebben vezet a pénzügyi összeomláshoz, és fel tudnak arra készülni, közben a kínai anyahajók is elkészülnek.

Egyszóval világos valószínű most kilép a sakkból, hogy felkészültebben, okosabban tudjon védekezni is, támadni is. Ez viszont azzal a veszéllyel jár, hogy a következő pofont Kína kapja majd, pl. mondjuk a könnyűipari és elektrotechnikai tömegcikkek USA-ba, EU-ba történő kivitelének korlátozásával, vagy vámtételek emelésével.

Véleményem szerint Magyarországnak feltétlenül számolnia kell Oroszország és Nyugat megegyezésével. A keleti nyitás politikáját tehát véletlenül sem szabad feladni! Viszont a Kárpátaljai magyarok és ruszinok érdekében tárgyalni kell a még meglehetősen bizonytalan helyzetben lévő ukrán vezetéssel is, ám legfeljebb államtitkár helyettesi szinten. Ha sikerül megértetni velük, hogy Magyarország Kárpátaljai beruházások támogatásával támogatja majd, a magyar cégek megtelepedését Ukrajnában, jobb esetben Ukrajnához tartozó autonóm Kárpátalján, és ez legfőképpen ukrán érdek, úgy elejét lehet venni, a szélsőséges támadásoknak. Munkahelyek teremtésével szerintem csodát lehet tenni. Természetesen kormányzati szinten is ki kell állni a Kárpátaljai magyarok és ruszinok érdekeiért!

Amennyiben a kereskedelmi kapcsolatokat nem ápoljuk Oroszországgal, könnyen úgy járhatunk, mint az Antall kormány idején. Antall József „zseniális előrelátással” felmondta a magyar – orosz kereskedelmi megállapodást, miáltal az akkori Csehszlovákia gyorsvonati sebességgel előzte meg a magyar gazdaságot, ugyanis ott továbbra is kereskedtek az oroszokkal, pedig a szovjet csapatok onnan is kivonultak! Erre szoktam mondani, hogy Csicsolinába több ész szorult, mint Antallba, hiszen a kivonuló utolsó orosz katonát szájon csókolta. (Na, ezt a kormányfőtől nem vártam volna el, de a kereskedelmi egyezmény felmondását sem!)

Most is könnyen így járhatunk. Mi tartjuk a haragot az oroszokkal az EU elvárás miatt, közben valaki elfoglalja helyünket a kereskedelem terén és pont az EU-ból! Ezért életveszélyes Fodor Gábor állásfoglalása! Ha ő már júdáspénzről beszél, megkérdezném tőle, hogy az szdsz mennyi júdáspénzt kapott a nemzeti vagyon kiárusításáért? Továbbá: csak nem a magyar néppel szándékozik megfizettetni a már nem létező szdsz által hátrahagyott több, mint egy milliárdos tartozást? Én személy szerint, Fodor Gábor következő megnyilvánulását „ukrán rendőri módon” szeretném látni: a tv képernyője előtt letérdelve kér bocsánatot az szdsz által, a magyar emberek kárára elkövetett bűnökért! Például a Gusztos Péter által (gusztustalanul) bejelentett „megélhetési bűnözés” fogalmának kitalálásáért, a különböző „Bokros jellegű” megszorító intézkedésekért, az állami vagyon elherdálásáért, stb. Személy szerint kérjen bocsánatot azoktól, akiket a megélhetési bűnözők fosztottak meg életüktől, vagy tettek nyomorékká! Ukrajnában összesen nem történt annyi tragédia az elmúl néhány hónapban, mint amennyit az általa is vezetett szdsz követett el közvetve, ámokfutásai alatt, a dolgozó magyar emberekkel szemben!

Ezért van az, hogy Martonyi Jánossal értek egyet, aki külügyminisztersége alatt először mondott okosságot, a maga langyos módján: „A politikát és a gazdasági érdekeket el kell választani.” Igen, a Kárpátaljai magyarok és ruszinok védelme érdekében a politikánknak a legnagyobb óvatossággal kell kezelni az ukrán fejleményeket, de valahol az orosz érdekeket is meg kell értenünk! Kívánatos lenne ezt Putyin tudomására hozni, és megerősíteni, hogy politikai retorikánk a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatokat nem érinti!

Madarász László

Megnyitva 2139 alkalommal

Hozzászólás   

#3 Zabola, ErdélyPásztori Tibor Endra 2014-03-16 14:01
Nem akadályozhatod meg a gond madarait, hogy át ne repüljenek a fejed fölött, de megakadályozhatod, hogy fészket rakjanak a hajadba.
#2 Ukrajna:sötét gyaloggal lép, sakk...Madarász László 2014-03-13 21:33
Kedves Hozzászóló!
Tekintettel arra, hogy Fodor Gábor a paksi bővítés kapcsán beszélt a júdáspénzről, ennek tudatában válaszolok Önnek:
Alkalmazottként (energia szektortól jócskán távol), továbbá párton kívüliként, sőt mivel még csak valamely párt aktivistája sem vagyok, valószínű kb. annyi júdáspénzt kaptam/kaphattam véleményemért, mint Ön! Pontosabban annyit sem, mert én még fizetett hozzászóló sem vagyok, mint sokan mások. Ezt nem is vállalnám, elsősorban mert magyar vagyok, másodsorban azért, mert én –Önnel ellentétben- nem felvett angol hangzású álnéven, hanem valódi nevemen vállalom véleményemet.
Politikai irányvonal kapcsán:
Vélelmezhetően Önnel ellentétben, én az szdsz és mszp összeborulásának időszakában sem ítéltem el Gyurcsány miniszterelnök paksi bővítéssel kapcsolatos megnyilvánulását, hiszen az akkor is, most is, a hazám energiafüggőségének csökkentését szolgálná! Fel kellene ismerni, hogy Magyarország energiafüggőségét politikai színezettől függetlenül csökkenteni kellene! Lehet a politikai irányvonal piros, narancs, barna, vagy akár még hupikék is, hazám érdeke ez lenne, politikai színektől függetlenül. Nem akarom terhelni számadatokkal, de néhány tényt figyelmébe ajánlanék:
Az atomerőműben megtermelt villamos energia önköltsége 2013. -ban: 9,43 Ft/kWh, szabadpiaci ár: 12,5-15,2 Ft/kWh, „zöldenergiával” megtermelt villamos energia: 46,07 Ft/kWh (2013.03. hó MAVIR honlap), lakossági energiadíj: 15,44 Ft/kWh (lásd számlákon). Ha csak a tisztán, – tehát RHD (rendszer használati díjak) és adók nélkül – az energiaköltségeket vetjük össze: 1 m3 földgáz, - átlagos fűtőértéke 34,5 MJ, lakossági ára 2,422 Ft/MJ – ára 83,56 Ft/m3. Ez a hőmennyiség kiváltható 9,61 kWh villamos energiával (1kWh=3,6 MJ). Ha csak az atomerőművel előállított villamos energia költséget kellene fizetnünk, akkor az 1 m3 gáz 83,56 Ft –os árával szemben, 90,62 Ft-ba kerülne ugyanakkora hőmennyiség előállítása villamos energiával. Ha a gázkazán, konvektor stb. hatásfokával is számolunk, akkor a villamos energiával történő fűtés olcsóbb lehetne (hangsúlyozom RHD nélkül!), mint a gázzal történő fűtés! (Persze, ha a hálózat bírná!) Vagyis: mivel a földgázt jobbára csak fűtésre használjuk, az atomerőműben előállított villamos energiával elvileg kiváltható a földgáz nagy része! Villamos hálózat bővítés hiányában is olcsóbban juthatnának energiához a vállalkozások (az atomenergia révén), melyek nem a lakossági árszinten kapják a villamos energiát, hanem jóval felette. Gondolom, Ön biztosan bánná, ha a termények, termékek olcsóbbá válnánának!?
Magyar beruházásokról, magyar gazdaság állapotáról:
Ha az általunk megtermelt anyagi forrásokat politikai színezettől függetlenül, kormányaink nem az ördög vasvillájának emlékműveire, nem a hátrányos helyzetűek értelmetlen felzárkóztatási programjaira, stb. szórnák, az adót mindenkitől úgy behajtanák, mint pl. tőlem, nem lopnának a közös vagyonból jobbról is balról is, ha kizárnák az offshore cégek támogatását, stb., a Kárpátaljai beruházások támogatására (is!) lenne pénz! És mégiscsak, a közösség szempontjából jobb az ott élő magyarok, ruszinok (rutének) életszínvonalát emelni, mint a pénzt értelmetlen célokra, magánvagyonok gyarapítására fordítani és az országból kivinni! Ezért inkább a jelenlegi helyzetet nevezném „agyrémnek”!
Egyébként, ha Ön egyáltalán bárhol, bármit dolgozik, végső soron, ha Önnek úgy tetszik, a cionisták vagyonát gyarapítja. Ha Ön dolgozik, nem ítélem ezért Önt el, mert valamiből meg kell élnie! De a külhoni magyarok is jobb megélhetést érdemelnek! Kérem, gondolkozzon el!

Végül:
A sáros csizma akkor került az asztalra, mikor Fodor Gábor megszólalt! Az a csizma nagyon sáros. Így érthetetlen számomra, miért akarja azt Ön „tisztára nyalni”? Tulajdonképpen F.G. anno részese volt a paksi bővítés melletti döntésnek. Most is csak annyi fájhat neki, hogy a sápot nem ők szedik le, hanem mások! Énnekem meg az fáj, hogy egyáltalán valaki/valakik büntetlenül leszedhetik! Egyébként, ha valakinek van véleménye valamiről, az még nem feltétlen megmondó ember, ha esetleg másként látja ugyanazt a dolgot. Örök igazság: néha a takarítónőnek is lehetnek jó ötletei, nem csak a vezérigazgatónak! Azaz jobbról is, balról is, felülről is, alulról is lehetnek jó elképzelések, melyeket nem szabad csak azért elutasítani, mert más politikai színezet részéről hangzottak el azok! Inkább kellő átgondoltság után közösen meg kell valósítani azokat, ha a HAZA profitál abból!
#1 Mire ez nagy okosság?Joe.I.Wolfy 2014-03-11 20:31
Csak csendben kérdezem: Madarász úr, Ön mennyit szakított abból a júdás-pénzből, amit Fodor Gábor emleget? Esetleg van forrás máásik?
Véleménynek álcázni alkalmazott politikai irányvonalat több mint "nyelvbotlás". Magyar beruházásokról villantani a magyar gazdaság pillanatnyi állapotában pedig agyrém. Nem magyar beruházások lennének azok Madarász úr! Azok az Ön által ócsárolt cionisták nagyon is konkrét térnyerő kísérletei. Mikor fogják már fel maguk megmondó emberek, hogy sáros csizmában nem megyünk leánykérőbe?

Hozzászólni csak a bejelentkezett felhasználók tudnak

Alrovatok

Új írások

Hozzászólások